Системата „хауала“ като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма и радикализма

Автор: д-р Гергана Йорданова

 

II част

На пръв поглед е трудно да бъде направено ясно разграничение между законни и незаконни Хауала транзакции от гледна точка на легитимността на произхода на паричните средства, обект на трансфериране и тяхното предназначение. Ето защо във финансовата теория и практика на Индия и Пакистан, а в последствие – и в целия свят, се разграничават условно два типа транзакции на Хауала пазара: „бяла Хауала“ и „черна Хауала“. Като „бяла Хауала“ се класифицират всички законни операции на прехвърляне на парични средства между свързани помежду си лица, които при относителни фактически обстоятелства биха могли да докажат законния произход на трансферираните авоари и последващото им предназначение. „Черна Хауала“ е термин, който описва незаконните транзакции между лица, които привидно не са свързани, нарушили са връзката с източника на средствата и не са в състояние (вкл. чрез умишлено прикриване) да докажат произхода и предназначението им.


РЕКЛАМА:

***

Независимо от тази условна класификация е възможно извършването на незаконни операции и посредством „бяла Хауала“, каквито се регистрират често, вкл. вече и у нас. През пролетта на 2012 г. при международна полицейска операция, реализирана и на територията на Република България, в Пловдив е арестувано лицето Хайян Ахмед Абед, гражданин на Република България и Република Сирия [1]. Повдигнати са му обвинения за „нерегламентирана банкова дейност“ посредством опериране на системата „Хауала“ на българска територия. На практика би могло да се приеме, че арестуваното лице е първият официално разкрит от властите хауаладар у нас. В хода на разследването се установява още че същото е съдружник на българската гражданка от турски произход Ширин Ибрахимова Газиюмерова, която според Легия „Антимафия“ е „собственичка“ на най-големия дял китайско и турско карго у нас, внасяно през Митница – Пловдив [2].

 

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В “ДОПЪЛНЕНИЯ” БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА, БРОЙ 98


Европейска нощ на учените 2022 г.: