100 лица зад българската наука География Интервю 

Интервю с Димитър Желев от Географ БГ

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Димитър Желев и съм географ. Доктор съм по физическа география и ландшафтна екология. Роден съм в Стара Загора през 1986г. – там завърших и средното си образование. Научните ми интереси са в областта на въздействието на човека (антропогенизацията) върху природата, физическата география на България и света, геохимията на ландшафтите и др. Членувам в Българското географско дружество и Съюза на учените в България. Победител съм в конкурса за Комуникация в науката в България FameLab All Stars през 2015 г. Съосновател съм на…

Read More
100 лица зад българската наука География Геология Земя Интервю 

Ахинора Балтакова: Учените, които популяризират дейността си, ще имат по-добра реализация

http://image.nauka.bg/refresh-audio/uchenite-koito-populyarizirat-deinostta-si-shte-imat.mp3   Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Ахинора Балтакова и съм главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ на Геолого-географски факултет. Моята специалност е „Геоморфология” – науката за формите на земната повърхност, релефа, техния механизъм на образуване и материалите, които ги изграждат. Аз съм преподавател по тази дисциплина и други сродни предмети. В същото време се занимавам с изучаване на въздействието на климата върху релефообразуващите процеси и конкретно – настоящата ми тема е свързана с проучване на процесите, свързани със…

Read More
Отляво надясно: д-р Мариано Мемоли, Гергана Лаптева, д-р Алберт Юберас, проф. Христо Пимпирев и посланик Андрей Техов География Земя Наука Общи 

Ръководителят на XXVI Национална Антарктическа Експедиция се завръща утре

Утре с полет от Рим се завръща Ръководителят на 26-та Национална Антарктическа Експедиция и Директор на Българския Антарктически Институт проф. дн Христо Пимпирев. Заедно с него се прибират в България и лекарят-дерматолог чл.-кор. проф. Николай Цанков, логистиците Драгомир Матеев и Христо Михайловски, кинооператорът Румен Василев и топ-репортерът от Нова телевизия Живко Константинов. Ден преди да отпътува от Буенос Айрес, проф. Пимпирев представи пред наши сънародници и аржентинската антарктическа общност новата си книга “Антарктика – Студеният Юг“. Паралелно Гергана Лаптева представи алманаха на старинни карти на ледения континент  – „Антарктида –…

Read More
Гл. ас. д-р Гергана Георгиева География Геология Земя Наука 

Задачите на българските учени по време на XXVI Българска Антарктическа експедиция

Свързахме се с някои от участниците в настоящата XXVI Българска Антарктическа експедиция, за да споделят с нашите читатели какви са плановете им и задачите, които са си поставили за изпълнение, както и какво е тяхното значение. Надяваме се следващите редове да ви направят съпричастни към приключението на нашите учени. Геоложки изследвания Стефан Велев1, Дочо Дочев2, Камен Бонев1 1Български Антарктически институт 2Софисйки Университет „Св. Климент Охридски“ Предисловие или защо Стремежът на човечеството за изследване на неизследваното е в основата на неговото развитие. В доказателство към тази теория могат да се споменат…

Read More
География Земя История 

България в Антарктика

Автор: Гергана Лаптева България започва своята полярна дейност в Антарктика през 1967–1969, когато български метеоролог взема участие в XIII Съветската антарктическа експедиция. В полярния летен сезон на 1987–1988 шестима български учени участват в обединени проекти с Британското антарктическо дружество и Съветския институт за антарктическо и полярно проучване. Българската програма е насочена в осъществяване на научната разработка и организацията на логистиката в Антарктика. През този антарктически сезон е построен Българският заслон на остров Ливингстън, Южните Шетландски о-ви, в Североизточната част на Южният Залив. В периода между 1993–2016 г. България организира и…

Read More
География Земя История 

Непознатата Южна земя (История на картите на Антарктида). Част I

Автори: Гергана Лаптева. Съавтор: проф. Христо Пимпирев. Консултант: д-р Любомир Иванов ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя) е проект от програмата ЕКОАНТАР на Българския антарктически институт, чиято цел е да събере и направи достъпни всички известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността като проследи тяхното развитие през вековете до днес, също така да покаже съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност на континента, карти на различните изследователски бази и т.н. Разбира се, специално внимание се обръща на българския принос в…

Read More
География История 

НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ (ИСТОРИЯ НА КАРТИТЕ НА АНТАРКТИДА). ЧАСТ III

Продължение от бр. 102. Карта на Винсент фон Хаард, 1895 г. Тази забележителни карта на Южния полюс на Винсент фон Хаард (1843–1914), е публикувани от E. Холзел във Виена през 1895 г. Тя  се счита за първата модерна стенна карта на Южния полюс и изобразява в големи подробности плаванията на изследователите по време периода на проучването на Антарктика. Картата е отпечатана след провеждането на XI Германски географски конгрес (Бремен на 17–19 април 1895 г.). До края на XIX в. Антарктида остава най-слабо проученият континент. Бреговете и ледената покривка са описани…

Read More
География Земя 

Непознатата Южна земя (История на картите на Антарктида). Част II

Автор: Гергана Лаптева. Съавтор: проф. Христо Пимпирев. Консултант: д-р Любомир Иванов ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя) е проект от програмата ЕКОАНТАР на Българския антарктически институт, чиято цел е да събере и направи достъпни всички известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността като проследи тяхното развитие през вековете до днес, също така да покаже съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност на континента, карти на различните изследователски бази и т.н. Разбира се, специално внимание се обръща на българския принос в…

Read More
Биология География История 

Жителите на Нова Гвинея са един от най-разнообразните в генетично отношение хора в света

Ако плавате по извиващата се река Сепик в Нова Гвинея, бързо ще ви стане ясно, че хората по бреговете ѝ говорят на различни езици. Забележителното лингвистично разнообразие на острова отразява съществените генетични разлики, съобщи група изследователи в Science наскоро. Още по-неочаквано, екипът заключава, че това генетично разнообразие датира само от преди 10-20 хиляди до 50 хиляди години във времето – или когато първите хора са се установили там. Самостоятелното откриване на селското стопанство на острова преди 10 хиляди години не е премахнало генетичните различия, както се е случило в Европа…

Read More
География Култура и изкуство Общи 

Анализ на Средиземноморската архитектура – особености на стила в крайбрежните зони

Автор: Галина Стойкова Маркова магистър 1 курс АСА ДГТУ Русия, г. Ростов-на-Дон   Резюме: В статията се прави анализ на средиземноморската архитектура и се представят общите особености и малките различия на стила в крайбрежните зони. Ключови думи: средиземноморска архитектура, крайбрежни зони, жилищни сгради, вътрешни дворове, архитектурни елементи, средиземноморски регион, ландшафт.   Анализира се средиземноморската архитектура и се представят особеностите на стила в крайбрежните зони. За провеждане на анализа се разглежда структурата по крайбрежието на Средиземно море, с присъствието на характерни архитектурни елементи, които се превръщат в отличителни черти за стила….

Read More