Докога е съществувал Homo erectus

Видът Homo erectus е един от преките предшественици на съвременните хора, чийто клон от еволюционното дърво завършва в “задънена улица”. Тези човекоподобни същества изчезват от

Eostangeria ruzinciniana; (Palamarev, Petkova et Uzunova) Palamarev et Uzunova

Що е палеоботаника и има ли почва у нас? Част II

Автор: доц. Владимир Бозуков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН  „Почвата е повърхностният рохкав, изветрен пласт на земната кора. Тя има сложен състав и структура.

Последно: