Новооткрити останки от тиранозавър са най-добре запазените фосили намирани в югозападната част на САЩ

Изследователите са изумени от намерения почти напълно съхранен скелет

Вкаменен скелет на тиранозавър, открит в Националния монумент Гранд Стеъркейз Ескаланте (Grand Staircase-Escalante), е бил транспортиран с хеликоптер на 15 октомври до Природонаучния музей в Юта, където ще бъде подготвен за изследване и проучен. Вкаменелостта е приблизително на 76 милиона години и вероятно е принадлежала на представител на вида Teratophoneus curriei.

Костите на пръстите, горната челюст и муцуната от скелета на тиранозавър, открит в Националния монумент Гранд Стеъркейз Ескаланте (Grand Staircase-Escalante). Скелетът е най-добре запазеният сред намираните в югозападната част на Съединените Щати. Credit: Mark Johnston/NHMU
Костите на пръстите, горната челюст и муцуната от скелета на тиранозавър, открит в Националния монумент Гранд Стеъркейз Ескаланте (Grand Staircase-Escalante). Скелетът е най-добре запазеният сред намираните в югозападната част на Съединените Щати. Credit: Mark Johnston/NHMU

Скелетът е открит от Службата по управление на земите на Гранд Стеъркейз Ескаланте (GSENM) в южната част на щата Юта. Teratophoneus curriei е един от свирепите тиранозаври, кръстосвали западната част на Северна Америка преди между 66 и 90 милиона години по време на периода, известен като Горна Креда.

“Със своите поне 75 процента запазени кости, това е най-цялостно съхраненият скелет на тиранозавър, откриван някога в югозападната част на САЩ” – споделя д-р Рандъл Ирмис (Randall Irmis), куратор по палеонтология в музея и доцент в катедра “Геология и геофизика” в Университета на Юта. “Ние много искаме да проучим отблизо тази вкаменелост, за да научим повече за анатомията, биологията и еволюцията на южния тиранозавър.”

Палеонтологът на Гранд Стеъркейз Ескаланте (GSENM) д-р Алън Тит (Alan Titus) открива вкаменелостта през юли 2015 г. във формацията Кайпаровиц (геоложка формация, част от централното плато на Националния монумент). Особено забележителното в случая е, че фосилът съдържа почти напълно запазен череп.


РЕКЛАМА:

***

Учените предполагат, че тиранозавърът е бил погребан или в речния канал, или при наводнение в заливната речна тераса, което е позволило скелетът да се запази непокътнат.

“Националният монумент Гранд Стеъркейз Ескаланте е сложна смесица от топография – от високо издигната пустиня до безплодни сухи земи, и по-голямата част от площта ѝ са оголени скали, което дава основание за изобилни нови открития”, казва Тит. „И ние откриваме не само динозаври, но също крокодили, костенурки, бозайници, земноводни, риби, безгръбначни и растителни фосили – останки от една уникална екосистема, която не се среща никъде другаде по света“, добавя той.

Въпреки че през последните 100 години са откривани много вкаменелости от тиранозаври в северната част на Големите равнини на САЩ и Канада, доскоро в южната част на САЩ имаше малко информация за тях. Това откритие и свързаните с него изследвания ще продължат да утвърждават Националния монумент като ключово място за опознаване на южната група от вида, която изглежда е следвала различен път от този на северните ѝ събратя.

Тези южни тиранозавърски вкаменелости се счита, че са принадлежали на индивид на възраст около 12-15 години, дълъг 5-6 метра, с относително къса глава за разлика от типично по-издължената при северния.

Събирането на подобни вкаменелости от Националния монумент може да бъде необичайно предизвикателство. “Много райони са толкова отдалечени, че често се налага да имаме провизии, които да ползват екипите ни” – казва Ирмис. Конкретно за този район екипите на музея са се върнали обратно, за да донесат всички материали, необходими за изравянето на фосилите: такива като гипс, вода и работни инструменти, с които да работят на обекта в продължение на няколко седмици. Екипите са провели триседмични разкопки в началото на май 2017 г. и са продължили работа през последните две седмици докато екземплярът е бил готов да бъде транспортиран по въздуха.

Ирмис твърди, че са били нужни приблизително 2 000 – 3 000 човекочаса работа с помощта на отдадени доброволци докато се разкопае обектът и предполага, че ще са необходими поне още 10 000 човекочаса, за да се подготви екземплярът за изследване. “Без нашите доброволци, ние не бихме били в състояние да свършим тази задача. Напълно разчитаме на тях през целия процес”, казва той.

Ирмис твърди, че тази нова находка от вкаменелости е изключително показателна. Независимо дали става въпрос за нов вид или за представител на Teratophoneus, новите изследвания ще осигурят важни данни за това как това животно е живяло. “Ще разгледаме размерите на тази нова вкаменелост, модела на растеж, биологията, реконструкцията на мускулите, за да видим как се е движило животното, колко бързо е можело да тича, как се е хранило. Възможностите са безкрайни и вълнуващи”, споделя Ирмис.

През последните 20 години екипи на Природонаучния музей на Юта и на GSENM откриха повече от дузина нови видове динозаври в Гранд Стеъркейз Ескаланте като няколко допълнителни вида очакват своето официално научно описание. Някои от находките включват друг тиранозавър, наречен Lythronax, както и разнообразни растителноядни динозаври, сред които присъстват хадрозаври, анкилозаври, пахицефалозаври и редица други като Utahceratops, KosmoceratopsNasutoceratops и Machairoceratops. Сред намерените фосили има такива на растения, следи от насекоми, охлюви, миди, риби, земноводни, гущери, костенурки, крокодили и бозайници. Заедно това изобилие от находки предлага едно от най-изчерпателните прозрения в мезозойската екосистема. Забележително е, че почти всички видове динозаври, открити в Националния монумент Гранд Стеъркейз Ескаланте, изглежда са уникални за тази област и не се срещат никъде другаде на Земята.

 

Превод: Елена Страхилова

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: