Търсене
Close this search box.

Вредната и полезна радиация

Вредната и полезна радиация

Вредната и полезна радиация

Вредната и полезна радиация


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Иван Цаков

В  статията ще опишем влиянието на радиоактивността от заобикалящата ни среда и  как човечеството се научило да я използва в името на своето благо.
Двете понятия „радиоактивност” и „ радиация” в гражданския им смисъл се припокриват, но от физическа гледна точка радиоактивността е причина, а радиацията е следствие. Там където има радиоактивни вещества, винаги от тях и около тях има радиация  т. нар. радиационно лъчение. 

Радиацията е явлението,  при което от естествени или изкуствено създадени  радиоактивни материали се  излъчват фотони,  електрони, протони, неутрони,  Алфа частици (хелиеви ядра), Бета частици (електрони,  позитрони), Гама или Рентгенови лъчения и други  частици. Гама и Рентгеновите  лъчи са получили  гражданственост с наименованието „Хикс лъчи”. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Всеки   атом в живата и нежива материя, се състои от ядро, съставено от протони и неутрони и обвивка от обикалящи около него електрони. С различни начини електроните от атомната обвивка, протоните и неутроните от атомните  ядра могат да бъдат извадени от мястото им и формирани в снопове. Процесът се нарича йонизация, а така йонизираните среди излъчват снопове йонизиращи частици т.е. радиация. При възбуждането пък на атомните ядра в избраната среда, те излъчват кванти енергия. т.н. „Гама лъчи”.  От тук  идва и името на Гама терапия, която се извършва с изкуствено получени в ядрените реактори и други методи изотопи на елементите от Менделеевата система. Изотоп на даден елемент от системата е същият елемент, но с различен брой неутрони в  ядрото.  Редица елементи имат по няколко изотопа. 

Работата с радиоактивни вещества в лабораторни и заводски условия показа вредата от тях и  това създаде радиобиологията – науката, изучаваща въздействието на йонизиращи лъчения върху живите същества и околната среда, а оттук и защитата им от радиацията.
Науката дозиметрия пък се занимава с измерването на  величината на радиационно лъчение в околната среда и в радиационната медицина, при която лечението се извършва с източници на радиационно лъчение.
Погълнатото количество радиационно лъчение от дадена среда се нарича погълната доза   енергия (ПДЕ) и се измерва в Грей. 

Друга важна величина в дозиметрията е Еквивалентната Погълната Доза (ЕПД) от изследваната среда. Тя е различна за Алфа, Бета, Гама, протонно, йонно и неутронно лъчения.  ЕПД  е умножената ПДЕ с коефициент за всяко от тях – за Алфа частиците е 20, за протони с определена енергия е 10, за електрони, позитрони, Гама лъчения е едно. Измерителната единица за ЕПД е  Сиверт.

Радиоактивността бива два вида: естествена и изкуствена. Естествената се формира от  радиоактивните елементи в земната сърцевина и кора и при взаимодействието нa космическите и слънчеви лъчения със земната атмосфера – това е т. нар. радиационен фон. Средногодишно ние сме изложени на около 3 милиСиверта радиация, половината от която е от медицински изследвания – рентген, мамография, компютърна томография, самолетни полети, а другата половина е от естествения радиационен фон. При самолетни полети над земните полюси еквивалентната доза е до 6 милиСиверта годишно. Космонавтите са подложени на още по-големи дозови натоварвания.

За справка при минимална дневна ЕПД 0,1-0,16 микро Сиверта/час, опасната доза е 4 Сиверта, смъртоносната е 8 Сиверта, а доживотната е около 200-800 мили Сиверта. Тя е сумарна величина от естествения и изкуствен радиационен фон и зависи строго от местоживеенето. ЕПД е акумулативна, натрупваща се в организма величина и зависи от броя  рентгенови, томографски прегледи, самолетни полети, каменно-бетонна околна среда, близостта до ядрени  електростанции, радиоактивни рудници и местонаходища. 

ЕПД се определя и от  надморската височина на местоживеене – при стандартна  2,5-3  милиСиверта,  има места в Бразилия и в Индия, където тя варира от 5 до 28 милиСиверта.

В затворени помещения особено силно е влиянието на еманацията на елемента Радон като газ  –  продукт от разпада на радиоактивните елементи Уран, Радий и Торий, съдържащи се в камъни, гранити и други скални материали, използвани в жилищното строителство. Той е тежък, инертен газ без мирис и цвят, проникващ в помещенията през цепнатини и неуплътнени врати и прозорци.  Радон се съдържа и във водата, особено в сондовите източници, преминаващи през гранитни скали и се отделя във въздуха от душовете и изпаренията от спа басейните. Няма индикации за рак в стомаха от консумация на радонова вода. За пушачите Радонът е причинител  за рак на белите дробове на второ място след цигарите и на първо място за непушачите. При това за пушачите вероятността за рак е 25 пъти по-голяма от тази за непушачите! Като канцероген Международната Агенция за Изследване на рака слага Радона наравно с никотина, азбеста и бензола!! Годишно от рак на белите дробове от радоново замърсяване умират над 21 000 души! Постоянната вентилация и проветряване на помещенията е единствената профилактика при този опасен радиоактивен елемент. 

Към естествения радиоактивен фон се прибавя и изкуствения от радиоактивни  източници  от взривовете на атомните бомби в атмосферата,  земята и водата (в периода 1945-1963 г.), от  аварирали  атомни реактори в САЩ, Англия, Франция, СССР, Китай, Япония. Те разпръснаха изотопи на елементите Въглерод, Калий, Радий, Радон, Стронций, Йод поразяващи   половата, и костната система, белите дробове, вътрешните органи и щитовидната жлеза. 

Практически  космическата, земната и изкуствената радиация,  са ни  следавали, следват ни и ще ни следват персонално до края на жизнения ни път. Въпросът е как да сведем до  минимум влиянието им върху околната среда сега и в бъдеще, за да гарантираме нормалното, безмутантно възпроизводство на Homo Sapiens.

А сега да разгледаме как човечеството оползотворява радиацията във всекидневието за собствения си прогрес т.е. полезната радиация.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 162 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.