31 юли 2019

[АУДИО] Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis

Проект: Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България Доц. дн Стефан Въчев Панайотов, Национален център по заразни

Последно: