[АУДИО] Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis


Безплатна доставка за Канчета с Научни картинки:

***

Проект: Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България

Доц. дн Стефан Въчев Панайотов, Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

 


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.