[АУДИО] Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis

Проект: Разпространение и еволюция на ендемичен мултирезистентен генотип на Mycobacterium tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България

Доц. дн Стефан Въчев Панайотов, Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: