Category: Математика

Отношенията между материята и етера

Лекция, изнесена пред Френското дружество по физика, 11 април 1912 г. Глава VII от „Dernières Pensées“, Flammarion, 1917. Превод от английски: Светлозара Червенкова. Редактор по

Нови учебници за новата математика

Резюме: Ричард Файнман е нобелов лауреат по физика, известен като „Великият просветител“, заради уменията си да запалва интереса на студентите към физиката и математиката. През

Математици и физици = котки и кучета?

Утвърдителен отговор на този въпрос бе написан в рецензията на прочут физик относно статия на прочут математик. Текстът по-надолу следва плътно моето изказване по време

Връзката между музика и математика

Донна Мечкуевска, 9в,127 СОУ „Иван Денкоглу“, София; Лъчезар Томов От незапомнени времена хората свързват музиката с чувства, развлечение, като цяло – с нещо положително, а

Израел Гелфанд като педагог

Автор: Лъчезар П. Томов   Хората (или учениците) нямат недостатъци, само уникалност. Целта на добрия учител е да превърне тази уникалност в предимство. Израел Гелфанд

Последно: