Математика – наука и професия

 

А.Н.Колмогоров

Превод: Александър Андронов

Научен редактор: Лъчезар П. Томов


РЕКЛАМА:

***

 

4.1. За многобройното и талантливо попълнение със съветски математици

Значението на математическите методи в науки като механика, физика или астрономия е добре известно. Също така всеки знае, че математиката е необходима в практическата работа на инженери и техници. Елементарни познания по геометрия или способността да се използват буквени формули са необходими за почти всеки домашен майстор или квалифициран работник. Но по-малко ясен за мнозина е въпросът, какво означава да си математик и да се занимаваш с математика като основна професия.

Много хора си представят, че учебниците и математическите справочници вече са събрали напълно достатъчно формули и правила и решаването на всякакви математически задачи, срещани в практиката. Дори много образовани хора често с недоумение питат: възможно ли е да се направи нещо ново в математиката.

Следователно, математикът понякога се представя като скучен човек, който е научил голям брой глупости и теореми и се смята, че неговата задача е да предаде научените готови знания на другите.

При всичко това е вярно само, че математическата информация, предавана в средното училище и в първите етапи на изучаване на математика във висшето образование, е била получена от човечеството отдавна. Но дори тази проста математическа информация може да се приложи умело и с полза, само ако те се усвоят творчески, така че ученикът сам да види как би могъл сам да стигне до тях. От учителя по математика, както във висшите, така и в средните училища, се изискват не само солидни познания за преподаваната от него наука. Само човек, който е запален по нея и я възприема като жива, развиваща се наука, може да преподава добре математика. Вероятно много ученици от гимназията знаят колко е забавна и благодарение на това математиката става лесна и достъпна за такива учители.

В още по-голяма степен независимостта и способността да се подходи по нов начин към математическата формулировка на даден проблем са необходими за тези, които прилагат математиката при решаването на технически задачи. Това се отнася за работата на всеки инженер. Но тъй като не всеки има необходимите математически знания и способности, повечето от нашите изследователски институти и дори някои големи заводи започнаха активно да привличат математици, които да работят съвместно с инженери по технически проблеми.

Математиците, които могат да водят големи изчислителни задачи, са особено оскъдни. В момента има много задачи, които изискват изчисления, които превъзхождат възможностите само на един човек. Типични примери за такива проблеми са изчисляването на еластичните напрежения в язовирите, филтрирането на водата в язовирите, съпротивленията, които изпитват самолетите в полет, или траекторията на изстрелваните снаряди.

Вече много отдавна към научни институти, проектантски организации и заводи, нуждаещи се от решаване на подобни проблеми, започнаха да се появяват изчислителни бюра [*) с много десетки компютри, оборудвани с аритмометри и изчислителни машини, които за извършване на аритметични операции изискват само въвеждане с клавиши на многоцифрени числа и натискане върху съответния клавиш (+, -, x, :). Съвременната наука и техника обаче са изправени пред такива проблеми, че на това ниво на организация на компютърната работа са необходими много месеци, а понякога и години на работа на десетки изчислителни машини. Тази ситуация е причинила бързото развитие на съвременната „машинна математика“, за което разказваме по-надолу.

Проектирането и поддръжката на съвременните изчислителни машини (компютри) се превърнаха в големи инженерни специалности, за които се обучават специалисти в съответните катедри на техническите университети. За работата на специалист в изчислително бюро (офис) от стар тип или за въвеждане на проблем в модерна  електронна изчислителна машина (компютър) са достатъчни средно образователно и полувисше специално образование. За да се стигне до решение на математически задачи при прехвърлянето на числени резултати в изчислително бюро или изчислителна машина (компютър), са необходими голям брой хора с дълбоки математически познания.

Теорията за „изчислителните методи“ на математиката сега се превърна в голяма наука и необходимостта от специалисти, които познават тези методи, нараства с развитието на „машинната математика“. Изправени сме пред своеобразния проблем на „програмирането“, тоест привеждането на процеса на изчисления във форма, която позволява пълна автоматизация на машините при решаването на задачи от определен тип.

 

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новият брой 148 на сп. Българска наука.
Подаряваме ти първите 41 стр. от брой 148 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: