Нови учебници за новата математика

Резюме: Ричард Файнман е нобелов лауреат по физика, известен като „Великият просветител“, заради уменията си да запалва интереса на студентите към физиката и математиката. През 60-те години, по време на участието си в комисия за избор на новите учебници по математика за Калифорния, той написва статията „Нови учебници за новата математика“ („New textbooks for the new mathematics“). Принципите и методите, които Файнман предлага, можем да открием и в днешно време в системи като JUMP Math, а проблемите, които вижда в тогавашните учебници, се срещат и до ден-днешен в българските учебници по математика. Погледът на големия учен и просветител е задълбочен, като най-вече се фокусира върху практичната страна.

Ключови думи: Математика, педагогика, Файнман, методика на преподаване

Въведение

Като член на Калифорнийската държавна комисия по учебните програми миналата година, прекарах значително време в избиране на учебници по математика за модифициран курс по аритметика за класовете от 1-ви до 8-и в началните училища в Калифорния.

Прочетох внимателно всички книги, подадени от техните издатели за евентуално осиновяване в Калифорния (18 фута рафт, 500 паунда книги!). Тук бих искал да опиша и критикувам общо тези книги, особено по отношение на математическото им съдържание – какво е това, което се опитваме да преподаваме. Ще пропусна тук важни въпроси, като например дали книгите са написани така, че да е лесно за учителя да преподава добре от тях или ученикът да ги прочетете. Много от учебниците, избрани накрая от държавата, все още съдържат някои от недостатъците, описани по-долу. Това е така, защото може да се избира само от представеното от издателите и бяха представени малко наистина добри книги. Също така, бюджетните ограничения възпрепятстваха приемането на повечето от допълнителните книги, които Комисията препоръчва, в опит да компенсира за недостатъците на тези основни учебници, които бяха избрани.

Защо искаме да модифицираме преподаването на математика в училищата? Само ако виждаме ясно това, ще можем да преценим дали новите книги задоволяват или не нуждата ни. Повечето хора – служители в супермаркета, например – използват много проста аритметика в ежедневието си. Освен това има и такива, които използват математика от по-висша форма – инженери и учени, статистици, всички видове икономисти и бизнес организации със сложни системи за инвентаризация и данъчни проблеми. Има и такива, които отиват директно в приложната математика. И накрая има относително малко чисти математици.


РЕКЛАМА:

***

Когато планираме ранното обучение, тогава, ние трябва задължително да обърнем внимание не само на ежедневните нужди на почти всекиго, но също и на тази голяма и бързо разширяваща се класа от потребители на по-сложна математика. Трябва да е такова обучение, което окуражава типа мислене, който ще е най-полезен за тези хора.

Много от учебниците навлизат в значителни детайли по теми, които са от интерес само за чистите математици. Нещо повече, отношението към много теми е това на чист математик. Но ние не трябва да планираме да подготвяме само чисти математици. На първо място, има много малко чисти математици и, на второ място, чистите математици имат гледна точка към темите, които са твърде различни от тази на потребителите на математиката.

Един чист математик е много непрактичен; той не е заинтересован – всъщност, той целенасочено незаинтересован – от значението на математическите символи, букви и идеи; той се интересува само в логическите взаимовръзки на аксиомите, докато потребителят на математиката трябва да разбира връзката на математиката с реалния свят. Следователно, ние трябва да обръщаме повече внимание на връзката между математиката и нещата, за които тя се прилага, отколкото е вероятно да направи един чист математик.

Цялата статия вижте в брой 145 на БГ Наука

Броя го предоставяме безплатно като част от Европейската нощ на учените.

Подаряваме ти брой 145 тук (безплатно) >>  https://link.nauka.bg/YQBc


Европейска нощ на учените 2022 г.: