Day: 7 февруари 2019

Външно-политически идеи от епохата на Българското Възраждане (XVII – последната четвърт на ХIX в.)

Автор: Красимир Григоров, зав. отдел „Възраждане”, РИМ – Враца Възраждането представлява началото на новата история на българите, време на прехода от феодализъм към капитализъм. Този

Пътищата на ирландската независимост

Автор: Денис Иванов Отношението на ирландците към Първата световна война Първата световна война започнала след убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, което било извършено на 28.06.1914

Интервю: Асен Игнатов

Бихте ли се представили на нашите читатели? Асен Игнатов, зоолог, художник и фотограф на дива природа. Коя научна институция представлявате?  Работя в Националния природонаучен музей

Интервю: Светлана Нанчева

Светлана Нанчева е дълги години във формалното и неформалното образование, а сега докторант в ИИОЗ към БАН. Петър Теодосиев: Здравей, много се радвам, че мога да направя

Постмодернизмът в литературата

Автор: Стефани Стефанова Постмодернизмът възниква в условията на настъпилия религиозно-философски вакуум, който се характеризира със спада на доверие към идеологическите концепции и въздигането на релативизма.

Невидимият защитник

Автор: Гинка Николова, магистър по генно и клетъчно инженерство, Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” Ключови думи: имунна система, имунитет, инфекция, антиген, фагоцити, бактерии, вируси, лимфоцити,

Последно: