Конкурс: Моята теза в 180 секунди

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Университетската агенция на Франкофонията, в партньорство с Френския институт   организират второто българско издание на конкурса « Моята теза в 180 секунди ». Той има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително изложение на френски език, на проблемите, по които работи.  

Конкурсът « Моята теза в 180 сенунди » предоставя на участниците уникалната  възможност да усъвършенстват комуникационните си способности и едновременно с това запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение.

Конкурсът е и начин за промотиране на българската научна продукция и засилване на контактите и обмена между научните среди и обществото като цяло.

Конкурсът « Моята теза в 180 секунди » е вдъхновен от състезанието Three minute thesis (3MTMC), което за първи път е организирано през 2008г. в Университета  Куинсленд, Австралия. През 2012 г. той навлиза във франкофонското пространство, като през 2018 вече има издания в 18 държави.  

Победителят в националния финал представя България на международния, който тази година ще се проведе в края на септември в столицата на Сенегал, Дакар. Преди явяването на този финал, на победителя ще бъде осигурен професионален коачинг и допълнителна езикова подготовка.


РЕКЛАМА:

***

Цялата необходима информация  за конкурса може да бъде открита на сайта на УАФ:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/these-180-secondes-concours-bulgarie/

Както и във Франкофонския център на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, от представителя на Университетската агенция на Франкофонията за България – Петър Топарев (peter.topareff@auf.org).