[ПОДКАСТ] Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ