Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ

Основната цел на проекта УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е създаването на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Софийският университет „Св. Климент Охридски” е водещ партньор и … Продължете с четенето на Пет български университета създават уникален Център за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ