Търсене
Close this search box.

Описание на Рим

Страбон, V, 3, 7 сл. (С. 234 сл.) 7. Във вътрешността на страната над Остия Рим е първият град на Тибър. Tози град бил основан

Византийски императори:

Константин I Велики 324–337 г. Констанций 337–361г. Юлиан 361–363г. Йовиан 363–364г. Валент 364–378г. Теодосий I 379–395г. Аркадий 395–408г. Теодосий II 408–450г. Маркиан 450–457г. Лъв I

Вавилон

Херодот, 1, 178—181 Описанието на Вавилон от Херодот се намира в първата книга на Херодотовата „История“ във връзка с похода на персийския владетел Кир I,

ДРЕВНА ПЕРСИЯ (ИРАН)

Началото на царуването на Дарий I Първоначалният период от управлението на персийския владетел Дарий I е илюстриран най-добре от съдържанието на големия Бехистунски (Бисутунски) надпис.

Финикия

Културата на финикийците Страбон, XVI, 2, 24 (С. 757 сл.) Сидонците(финикийците) се представят [в писменото предание] като хора, които владеят .Много занаяти и притежават много

Въстанието на нидерландците

Великите  географски открития имат много важни последици за стопанството на  Европа. Търговските пътища и центърът на икономиката й се преместват от  Средиземноморието в Атлантика. На

Мартеници

 Мартеници  Закичването на мартеници на празника Баба Марта е един от най-древните и в същото време уникални български обичаи, дълбоко вкоренен в бита на нашия

Безплатен специализиран брой:

Последно: