Day: 13 ноември 2020

Състоянието и развитието на научноизследователската дейност в Медицинските университети в България през 2019 г.

Медицинските университети на територията на Република България работят целенасочено за постигане целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България „По добра

Доц. Иванка Венева: Необходимо е да се засили връзката между наука и образование и науката и индустрията

  Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Казвам се Иванка Петкова Венева, на 53 години. Доцент по роботика, доктор по биомеханика в Института

Последно: