Замърсяването на въздуха в Азия влияе върху климата, намалявайки глобалното затопляне

Автор
Неделин Бояджиев
s3.reutersmedia.net_.jpg

 Американски и финландски учени установиха, че аерозолите – сажди, сяра, прах и миниатюрни частици в атмосферата, могат да повлияят върху климата, намалявайки дъждовете в районите със сух климат и увеличавайки интензивността на валежите и на силните бури в районите с влажен климат. Нарасналото замърсяване на въздуха може да увеличи сушата и наводненията в различни райони, като повлияе върху образуването на облаци.http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/s3.reutersmedia.net_.jpg

 „Парниковият газ и аерозолите са два важни фактора, които диктуват климатичните промени. Докато дължащите се на парниковия газ механизми на климатичното затопляне са изяснени, ефектът върху климата от аерозолите е по-малко известен. Открихме съществуването на дългосрочен ефект от аерозолите върху височината и плътността на облаците и свързаните с това промени в честотата и интензивността на валежите. Получените резултати свидетелстват, че трябва да се борим с климатичните промени и с промените в околната среда, които толкова много влияят върху ежедневието ни.“, поясняват авторите на изследването.

 Димът, произвеждан от бързо развиващите се икономики в Азия, е основната причина за спирането на глобалното затопляне през десетилетието след 1998 г. заради охлаждащия ефект на сярата, макар че изпуснатите емисии на парникови газове са се увеличили с около една трета. Основните замърсители са превозните средства, електроцентралите, селскостопански дейности като наторяването на почвата със самолети, добивът на въглища и др.

 Димът от Азия до голяма степен е отговорен за спирането на глобалното затопляне през десетилетието след 1998 г. заради охлаждащия ефект на сярата, въпреки че емисиите на парниковите газове рязко са нараснали.  Сярата се задържа в атмосферата за няколко години. Тя дава възможност да се образуват водни капчици. Това създава мръсни облаци, които отразяват слънчевите лъчи обратно към Космоса.


РЕКЛАМА:

***

 Учените прогнозират, че глобалното затопляне ще се ускори, когато развиващите се икономики най-накрая ограничат замърсяването на околната среда.

 По материали от:

 http://www.abc.net.au/

 http://www.reuters.com/

 http://www.icta.org

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: