Укротяване на европейския Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо

Предмет на проекта

 

Какво е Европа? Статутът на европейския Левиатан днес е под съмнение, както никога досега. Независимо дали е под формата на авторитарни правителства или популистка агитация, има интензивни спорове относно ролята, размера и обхвата на държавата през 21 век. Какво може да ни каже историческите записи за европейския Левиатан тогава и сега? Какво държи нашата европейска общност заедно?

На фона на тази несигурност проектът ни обръща внимание на общата грижа за здравето на индивида и благополучието на социалното тяло. Ние твърдим, че следвоенната европейска история и от двете страни на т. нар. Желязна завеса се характеризира с прекалена загриженост за здравето като общо благо. Стремим се към обща отправна точка, чрез която може да се развие споделена и интегрирана история на Европа извън обичайните клишета и раздвоения от този период. Това е необичайният, но обещаващ аргумент, който стои в основата на нашия проект.


РЕКЛАМА:

***

Нашият проект се отличава със своя мултидисциплинарен подход: Нито икономиката, нито политиката, нито идеологията, нито ежедневието, но интегрирането на тези перспективи дава възможност да се продължи развитието на общото благо както в социалистическата, така и в капиталистическата държава. За целта предлагаме многопластово изследване на медицината, което представлява значима – ако не и решаваща – институционална, концептуална и легитимираща рамка за всички усилия към общото благо.

Така, от една страна, претенцията на науките за живота за универсална истина предлага привилегирована перспектива извън обичайните противопоставяния на идеологията, икономическата и политическата система. От друга страна, медицината е социално, политически, икономически, технологично и културно обусловена повече от почти всяка друга област на нашия съвременен живот. Иновативният подход на нашия проект надхвърля нашата евристична методология. Вместо просто да изучаваме двете половини на следвоенна Европа по отделно, ние се стремим да разберем Европа като едно цяло. 

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: