Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 


РЕКЛАМА:

***

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 

Вижте съдържанието:

Европейска нощ на учените 2020 г. – 8 стр.
Определяне на политическите приоритети за неутрални въглеродни емисии в ЕС – 11 стр.
По-голям свободен достъп до научни изследвания в Европа – 15 стр.
Полярните изследвания се нажежават – 18 стр.
Големи планове за Център за Големи данни в България и извън нея – 21 стр.
Създаване на Център за биология и биотехнология на растителните системи и за превод на фундаментални изследвания на устойчиви био базирани технологии в България – 26 стр.
Укротяване на европейския Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо – 30 стр.
TRANSTEM: катедра ERA – биологията на транслационните стволови клетки – 35 стр.
Европейска мрежа от центрове за киберсигурност и Център за компетентност за иновации и операции – 38 стр.
Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за предаване на данни с обекти за съхранение и широко навлизане на възобновяеми енергийни източници – 43 стр.
URBiNAT – Здравословни коридори като двигатели на квартали за социални жилища за съвместно създаване на социални, екологични и пазарни природно базирани решения – 47 стр.
EnduroSat предоставя иновативни сателитни решения за космическа комуникация – 51 стр.
Портал за космически данни – 54 стр.
Индустриално развитие на стъклопакети с воден поток – 57 стр.
Европейски конкурс за млади учени 2019 – 61 стр.
Платформа за наблюдение на Земята и платформа за събиране и обработка на сателитни данни за безопасни, устойчиви и икономически ефективни минни операции – 64 стр.
Адаптивна, базирана на доверие, система за електронна оценка за обучение – 68 стр.
Футуристични кошери за умен метрополис – 71 стр.
Киберфизични системи за педагогическа рехабилитация в специална образователна система – 75 стр.
Експлоатация на странични продукти от ароматни растения за разработване на нови козметични продукти и хранителни добавки – 78 стр.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Списание

сп. “Българска Наука”, брой 156

Христо Г. Данов е един от най-дейните и ярки български просветители от епохата на Възраждането, които в онези времена е трябвало да създават и развиват