Публикуването на английски език поставя предизвикателства за международните автори – от брой 129

При изпращане на материали за публикуване в западните списания авторите са изправени пред проблеми, които надхвърлят езиковите бариери.

Китай е световен лидер по количество научни публикации с общо 426 000, или близо една пета от общия брой на научните и инженерни статии за 2016 г., посочени в базата данни на Scopus, сочи доклад за 2018 г. от Националната научна фондация. Като се вземат предвид списанията на китайски език, които не са изброени в Scopus, отделен анализ, публикуван миналата година, стигна до заключението, че общият принос на страната е още по-голям, като повече от една трета от публикуваните през 2016 г. световни научни статии идват от Китай. Освен че тези цифри сочат по-голям научен профил за Китай, те също означават, че все по-голям брой изследователи, за които английският език не е техният първи език, в днешно време навигират сложната система за представяне и рецензиране на публикациите.

 

“За добро или лошо, английският е езикът на науката“, казва Том Ланг, консултант на свободна практика и редактор на научни трудове. Той отбелязва, че лошият английски може да доведе до отхвърляне на статии и намирането на подходяща помощ за подобряване на четливостта на материалите може да се окаже не лека задача. Освен това чуждестранните говорители са изправени пред предизвикателства при навигацията в издателската система, базирана на английски език, и културните различия в начина, по който изследователите представят работата си и самия процес на публикуване. Което е допълнителна пречка за публикациите в реномираните журнали с широко влияние.

 

“Понякога хората мислят, че това е само въпрос на език, аз мисля, че езикът действително често е важна част“, казва Барбара Гастел, която координира програмата по научна журналистика в Тексаския университет A&M и работи десетилетия за подобряване на международната комуникация в науката. “Но проблемът е и отвъд това. Има и трудности, породени от различните културни норми… и просто в разбирането за това как работи системата.“

 

Цялата статия може да четете след като сте се абонирали за списанието (имате абонамент – четете тук).

 

 

Повече за абонамента вижте на този линк – https://nauka.bg/abonament/

 

Онлайн курс на БГ Наука за Автори