Презентация на Хорхе Молина от ADItech Foundation (Навара, Испания) на Международната конференция „Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие”