Откриване на международната конференция „Изследователски инфраструктури на бъдещето“

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.

На 10 декември 2019 г. по време на откриването на Международната конференция “Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката, заместник-министър Карина Ангелиева обяви пред гостите в зала 6 на НДК важните цели, които си поставя МОН в следващите пет години за подпомагане и развитие на научните иновации в страната и сътрудничеството ни с редица изследователски центрове в Европа и света. Тя сподели, че се полагат много усилия за обучаване на специалисти, както и за издигане равнището на цялата система, свързана с научните изследвания в страната, и това е задача, която засяга цялото общество – гражданите като данъкоплатци, предприемачите, политиците, администрацията на МОН. Амбицията и целта на организаторите на конференцията е да запознаят обществеността с голямото внимание, което се отделя на развитието на научните изследвания, а в европейски мащаб е важно и да се прецени как по най-добър начин да бъдат насочени над 1 млрд. евро  – средства, които са определени за иновации и поощряване на съвместната работа на множество партньорски организации в рамките на ЕС.

Г-жа Ангелиева добави, че много често политиците говорят в медиите колко е важно да сме конкурентноспособни, но не винаги се знае как да се използват резултатите от научните изследвания затова е от ключово значение да се работи в тази насока. Имаме много идеи, възможности, не липсват и средства, но най-същественият момент е да можем да преценим правилно как да бъдат прилагани резултатите от изследванията. Най-добрият пример според нея е да се покаже на обществото и индустрията, че научните изследвания са основата, на която трябва да се стъпи, за да можем да се развиваме като общество и да създадем екосистемата, от която се нуждаем, за да сме в състояние да постигнем истински прогрес. В залата присъстваха голяма част от хората, които свързват България със света на науката, и няма никакво съмнение, че това, което се постига у нас, според министър Ангелиева, е на европейско и световно ниво.  Според нея, е изключително важно да си сътрудничим и да прилагаме добрия опит и практики от най-напредналите държави  в областта на научните изследвания, затова инвестициите на МОН са силно фокусирани да осигурят възможности България да се присъедини към водещите държави. За първи път МОН възнамерява да предостави 22 млн. от националния бюджет на страната за научни изследвания и проекти. Министър Ангелиева добави и че 10 декември 2019 г. е символичен ден, в който България възстановява членството си след десетгодишно прекъсване в Международния съюз за чиста и приложна физика.

 

Видеото вижте тук:


РЕКЛАМА:

***

 

Цялата конференция е достъпна от този линк: https://futuris2019.com/?page_id=1383


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Здраве

Номер или лакомство – как изкуствените подсладители влияят на мозъка и тялото

Изкуствените подсладители трябва да се консумират умерено, защото „подвеждат“ мозъка и тялото, че са ,,лакомства’’, което може да има отрицателни последици за здравето.    ВЪВЕДЕНИЕ

Интервю

Литературата за учене и преживяне – д-р Богдана Паскалева

  Гл. ас. д-р Богдана Паскалева завършва Българска филология и магистратура „Литературознание“ в Софийския университет. През 2015 г. защитава докторска дисертация по теория на литературата

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

Реактивното гориво вече може да се извлича от въздуха. Как да постигнем това?

  Слънчевият керосин може един ден да осигури на авиацията въглеродно неутрално гориво. Реактивното гориво вече  може да се извлича от въздуха.  Или поне такъв е случаят в Móstoles, Испания,

Призвание или наследство – Интервю с гл. ас. д-р Хабибе Нури

  Бихте ли се представили на нашите читатели? Завършила съм магистратура по Електроника и автоматика към Технически университет – София (ТУ) Инженерно педагогически факултет – Сливен, завърших докторантура по ИКТ

Качество на въздуха в затворени помещения

Общ преглед Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите

Колониите от мравки се държат като невронни мрежи, когато вземат решения

  Температурите се повишават и една мравешка колония скоро ще трябва да вземе колективно решение. Всяка мравка усеща растящата топлина под краката си, но продължава дейността си както обикновено, докато

Изображението на черната дупка потвърждава представянето на невъобразимото

Дълго мечтаните все още невиждани, невидими звезди заинтригуваха учените и обществеността. Черните дупки улавят всичко, което срещат. От субатомни частици до звезди, твърди тела, газове, течности и дори светлина, всичко