Презентация на Хорхе Молина от ADItech Foundation (Навара, Испания) на Международната конференция „Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие”

Хорхе Молина е директор по европейските въпроси на фондация ADItech, чиято дейност се подпомага от регионалното правителство в областта Навара в Испания. Целта на фондацията е свързана с популяризиране и насърчаване на научните постижения и интернационализацията на регионалната иновационна екосистема на Испания. Молина е член на различни консултативни и работни групи в т.ч. групата на високо равнище „Панел на участниците в биоикономиката“, подпомогната от DGRTD, ERRIN и Vanguard Initiative.

ADItech Technology Corporation е координиращо звено по отношение на иновационната система на Навара (позната също като SINAI). ADItech е сравнително малка, но проактивна организация, базирана в Памплона, Навара, почти на границата с Франция, чиито основни дейности са свързани  с изследвания на възобновяемата енергия, индустриални изследвания, хранителни технологии и безопасност, здравеопазване, мехатроника. Създадена през 2013 година, днес тя се опитва да играе ролята на координатор между седемте изследователски и технологични центрове на Навара, двата университета в областта, представители на бизнеса и регионалното правителство.

Преди 78 години замисълът на правителството е бил да слее всички функциониращи на територията на областта институции, за да се опита да увеличи тяхната ефективност, но това се оказва доста трудоемък процес и понастоящем се работи стъпка по стъпка, за да се изгради мрежа от изследователски центрове.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.