Презентация на Анелия Караджинова-Ферер на Международната конференция „Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие”

Д-р Анелия Караджинова-Ферер е водещ експерт в радиационните детектори на твърди частици. Магистър по физика на частиците от Софийския университет „Св.Климент Охридски”, изследовател в авангардната лаборатория на Хелзинкския институт по физика (HIP), с докторска степен от Университета в Хелзинки. Работи по проекта  PaRaDeSEC „Expanding Potential in Particle and Radiation Detectors, Sensors and Electronics in Croatia “, който е част от проекта Хоризонт 2020 ERA, програма на Европейския съюз, предназначена за разширяване на научноизследователските възможности на страните от ЕС.

В началото на своята презентация Д-р Караджинова-Ферер разказа накратко за хърватския институт „Руджер Бошкович” (RBI), най-големия мултидисциплинарен институт в страната, специализиран главно в изследвания в областта на физиката, химията, околната среда, информационните и комуникационни технологии, който обхваща 900 сътрудници, от които 360 са постоянно заети, а 290 са докторанти. Институтът е основан през 50-те години на XX век и към момента има голям брой подразделения.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.