[ПОДКАСТ] Александър Шопов и Атанас Стефанов спечелиха наградата на JRC на EUCYS 2018 в Дъблин

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Видеото: https://www.youtube.com/watch?v=HH0LnlN1UiM

Успешно представяне на българските участници в Европейския конкурс за млади учени EUCYS