Търсене
Close this search box.

Партньори – K-TRIO 4

НАЧАЛО | ПРОГРАМА | КОНКУРСИ | ЗА НОЩТАПАРТНЬОРИENG

 

Партньори:

 1. Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – координатор
 2. Сдружение Форум „Наука”
 3. Тракийски университет
 4. Русенски университет „Ангел Кънчев”
 5. Медицински университет – Варна
 6. Университет „Проф. Асен Златаров” Бургас
 7. ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА И СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ (ЦРСББ)
 8. Институт по математика и информатика на БАН
 9. Клуб „Млади таланти”

Асоциирани партньори

 1. Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерство на образованието и науката
 2. Синдикат на българските учители
 3. Съюз на учените в България
 4. Съюз на физиците в България
 5. MOVE.BG
 6. Почти Наука (подкаст)
 7. RATIO (Association “Evolutional insight”)
 8. Абордаж – “Наука на борда”
 9. Фондация Карол Знание
 10. Steampowered.Teams
 11. Филиал на Медицинския университет – Варна в Шумен
 12. Филиал на Медицинския университет – Варна във Велико Търново
 13. Академия за музика, танци и изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
 14. Регионалната агенция за икономическо развитие – Стара Загора
 15. Регионален исторически музей – Бургас
 16. Търговската камера в Стара Загора

 

Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“