Гл. ас. д-р Яна Тодорова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Яна Тодорова е главен асистент в Националната референтна лаборатория по имунология към Националния център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В свободното си време обича да чете книги и да ходи на народни танци.

Роля в проекта

Благодарение центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, лабораторията получава много нова техника и консумативи като клетъчен сортер, осигуряващ възможност дори и малки популации клетки да могат да бъдат отделени и определени по техните функции и как точно помагат за справянето с даден патоген, инфекция или злокачествено заболяване. С новата техника може много по-детайлно и издълбоко да се изследва имунитета. Както на ниво основни параметри на имунния отговор, така и да се търсят по-малки популации и по-фини промени, случващи се не само в периферията и кръвния ток, но също така и се търсят биомаркери, които да подсказват как и защо при някои инфекции организмът не може да се пребори. Търсят се и по-неинвазивни методи на изследване, какво се случва на мястото на инфекцията, в лигавиците, а не само това, което се вижда в периферията.


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

В момента в центъра за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се работи по няколко направления. Едното е биомаркери, които да разграничат латентната от активна туберкулозна инфекция. Работи се и по хронична вирусна HIV инфекция. През последната година и половина се работи интензивно и по направлението- имунитет при COVID-19. Друго направление, по което се работи са алергичните състояния, тъй като имунитетът е важен за всяка една част от нашият живот и справянето ни със заобикалящата ни среда.

Паралелно с това гл.ас. Тодорова е ръководител на проект, финансиран от ФНИ.  Целта на проекта е да се направи оценка на клетъчния имунитет при здрави хора в активна възраст за признаци на преждевременно имунологично остаряване и да се идентифицират биомаркери, характеризиращи този процес. 

Интересен факт

Първата ваксина е тази срещу вариола и е извършена от Едуард Дженър през 1796 г , който инокулира дете, но с едра шарка от крава. Но доста преди това (1717-1718 г),   съпругата на британския посланик в Османската империя лейди Мери Уъртли Монтагю, пътува със съпруга към Константинопол и описва какво са правели възрастните жени на Балканите. А те са правели нещо много подобно – реално са инокулирали чрез одраскане на кожата на ръката с игли  инфектирани от болни хора. Така са предизвиквали имунен отговор без реално човек да се е разболявал. Впоследствие тя описва видяното в своя пътепис и след завръщането си в Англия го популяризира и стимулира въвеждането на същия метод в собствената си страна.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: