[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Този брой е разработен от БГ Наука за ОП НОИР

 ИЗТЕГЛИ В PDF >>

 ИЗТЕГЛИ В PDF >>

 


РЕКЛАМА:

***

СЪДЪРЖАНИЕ:

Проф. д-р Емануил Атанасов 8 стр.
Доц. Иван Георгиев 11 стр.
Гл. ас. д-р Дияна Кинанева 15 стр.
Доц. Георги Христов 18 стр.
Доц. Пламен Захариев 21 стр.
Проф. Християн Александров 24 стр.
Проф. Станислав Симеонов 26 сстр.
Доц. Тодор Костадинов 29 стр.
Станислав Попов 31 стр.
Радостин Митков 33 стр.
Ангел Спасов 35 стр.
Проф. Мирослав Цветков 38 стр.
Доц д-р Недко Димитров 41 стр.
Николета Георгиева 44 стр.
Петър Генов 46 стр.
Момчил Куртев 48 стр.
Искрен Кандов 51 стр.
Доц. Красен Ангелов 54 стр.
Чл. кор. проф. Мила Сантова 59 стр.
Арх. Мирелла Кафкова 61 стр.
Гл. ас. Милена Любенова 63 стр.
Д-р Велислав Бонев 66 стр.
Гл. ас. Бойка Златева 70 стр.
Доц. д-р Йорданка Кандулкова 73 стр.
Проф. д-р Фантина Рангелова 75 стр.
Доц. д-р инж. Емад Абдулахад 78 стр.
Доц. Вътю Танев 80 стр.
Доц. д-р арх. Велина Панджарова 82 стр.
Мариана Ковачева 84 стр.
Симона Донева 86 стр.
Проф. Емил Маноах 88 стр.
Милен Сотиров 90 стр.
Йосиф Баракат 92 стр.
Виктория 94 стр.
Васил Кирилов 96 стр.
Жулиен Георгиев 98 стр.


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Археология

Какво е Археометрия?

Д-р Велислав Бонев от Център по Археометрия с лаборатория по реставрация и консервация, СУ “Св. Кл. Охридски”.   Петър Теодосиев: С теб се видяхме миналата

Здраве

История на медицината през ХХ век (Част ІІ)

Война и пандемия (1911-1920)   Военнополева болница през Първата световна война.   През второто десетилетие на века пред медицината се изправят нови сериозни предизвикателства. Подобно