Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023


Направи дарение на училище!***

 

Учени от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.

На 06 октомври онлайн се проведе международното събитие European Fusion Teacher Day 2023, насочено към учители по физика и природни науки от гимназиален и прогимназиален етап. В рамките на специална българска сесия учени от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ запознаха всички участници с основни теми от областта на физиката на плазмата и на термоядрения синтез. Организатори на събитието са Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), в партньорство с водещи образователни и научни институции в света.  Координатори на българското участие са Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и Съюзът на физиците в България.

Локалната сесия на български език започна с приветствие от доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физическия факултет и модератор на събитието. Поздравления изказаха международните организатори от Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), а официалното откриване на събитието направи чл.-кор проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“ и председател на Съюза на физиците в България. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Лекция на тема „Плазма, Слънце, Енергия“ изнесе доц. д-р Живко Кисьовски от  кат. „Радиофизика и електроника“ на Физическия факултет, СУ. Доц. Кисьовски представи основите на физиката на плазмата и на процесите на термоядрен синтез в Слънцето. Втората лекция за учители на тема „Електроцентрали на бъдещето. Съвременни термоядрени реактори“ изнесе доц. д-р доц. д-р Цветелина Паунска от кат. „Радиофизика и електроника“, Физическия факултет. В нея доц. Паунска представи различните видове термоядрени реактори, включително JET и ITER, както и какъв е напредъкът по една от отдавнашните мечти на човечеството – да имаме практически неизчерпаема възобновяема енергия.

След локалната сесия участници от цяла Европа се присъединиха в международното издание на European Fusion Teacher Day 2023, където се включиха във виртуални обиколки на експериментите ITER и JET. Като част от програмата Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet) представи учебни материали за учители, а Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия представи доклад за посещения на учители в ITER.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.