Екипът на проекта K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания” организира Европейска нощ на учените в България.

Екипът на проекта K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания” организира Европейска нощ на учените в България.

На 27 и 28 ноември Европейската нощ на учените ще се проведе за 15 път в България под мотото: “Науката променя начина на живот“.

 

Участниците в разнообразни събития ще разберат КАК: 

 • науката се доближава до обществото
 • изследванията въздействат на ежедневието ни и за по-устойчиво бъдеще
 • научната професия и STEM осигуряват много възможности 

 

В абревиатурата не проекта е заложена важна фомула за успех в съвременното общество: „Знанията, придобити в процеса на Обучение, Наука и Иновации, създават повече Възможности”

Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities”: K*(T+R+I)=O.

На 27 и 28 ноември 2020 ще се организират висококачествени програми с различни компоненти: 

 • K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в “Ателие на младите таланти”; 
 • K-TRIO конкурси: представяне на  резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи на тема “Науката променя начина на живот”, награждаване на победителите; 
 • K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – филми за изследователи и научни открития, изложба “Лица в науката”, дискусии, работилници “Зад кулисите”, представяне “Изследователи на сцената”;
 • K-TRIO за всички: “Науката е магична и вдъхновяваща” – демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири на знания, отворени лаборатории, интерактивни лаборатории, визити в музеи. 

 

Основните събития ще се проведат в най-големите градове в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, като съпътстващи събития ще има в: Шумен, Велико Търново, Ямбол и Хасково. 

Чрез уеб стрийминг ще се достигне по-малки градчета и села, отдалечени и изолирани места и Българската диаспора в чужбина. 

 

Специално място в програмата ще намерят: 

 • Мерките на Европейския съюз за привличане на таланти в науката и подкрепа на кариерата и мобилността на учените, представени от EURAXESS – България
 • Върховите научни постижения, ком които се стремят екипите на: 
  • проекта УНИТе за изграждане на Център за върхови постижения в ИКТ, 
  • проекта за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ 
  • Институт GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество” 

Следете актуална информация на сайтовете на партньорите в проекта:

  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 
  • Сдружение Форум „Наука” 
  • Тракийски университет – Стара Загора
  • Русенски университет „Ангел Кънчев”
  • Медицински университет – Варна
  • Университет „Проф. Асен Златаров” Бургас
  • Център по растителна и системна биология и биотехнология – Пловдив
  • Институт по математика и информатика  на БАН
  • Клуб „Млади таланти”

Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“