Доц. Вътю Танев от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Вътю Танев е доцент към катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции на УАСГ и изследовател в Център за върхови постижения „Наследство БГ“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Професионалните му интереси са в областта на конструкциите дървесина и стомана.
През оскъдното си свободно време обикновено обича да ходи на планина, тъй като това е нещо, което може да го отдели от напрегнатото ежедневие.

Роля в проекта

В центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той работи по създаването на една от двете лаборатории „Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство“(ЦНИЛ-КР-НКН), които имат за цел да позиционират университета на едно съвсем различно ниво на изследване в областта на недвижимото културно наследство. Същевременно с това да се осигури една съвременна база за обучение на студенти, докторанти и пост-докторанти, които в бъдеще да продължат това дело.

Настоящи разработки

В момента той работи с инж. Петя Талева в областта на талпено-спонцовите конструктивни системи. Те са характерни за районите на Странджа и Централна Стара планина. Това са стари конструктивни системи, които са били доста популярен метод на строителство. В момента те изучават тяхното поведение при хоризонтални въздействия, а това е в пряка връзка с познанието ни за възстановяването и реконструкцията на тези сгради.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

В обследването на конструкции, единият от начините, освен визуалното обследване, е чрез използване на различни физични аналогии, както и подробно изучени физично процеси. Най-често това са процеси, които имат ясно математическо описание. Един от примерите за такъв процес е разпространението на звук или ултразвук в непрекъсната среда. Последното се използва за определянето на дадени физични величини в материалите. Въз основа на физичните процеси и аналогии са създадени по-голямата част от уредите, които се използват днес от учените в областта. Това включва уреди, работещи с ултразвук или уреди за определяне на влажност в дървесината, които използват физични аналогии на преминаване на звук или електромагнитни вълни. Така „физиката“ се явява един фундаментален елемент от работата на инженера и изследователите на културното наследство.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/