Доц. д-р Йорданка Кандулкова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Йорданка Кандулкова е архитект по професия, доц. д-р в Архитектурния факултет на УАСГ и изследовател в Център за върхови постижения „Наследство БГ“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя е отдала вече 40 години от живота си на този дял от културния живот в страната ни.

Роля в проекта

Тя е един от инициаторите УАСГ да стане част от проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Водещ мотив за това е желанието ѝ да предаде на своите настоящи и бъдещи колеги база от най-високо технологично ниво за научно-изследователска и преподавателска дейност, съизмерима със световните стандарти. В работата си по проекта се ръководи от убеждението, че научният подход в опазването на нашето културно наследство е единственият път за постигане на неговото устойчиво бъдеще. 

Този проект кара арх. Кандулкова да вярва, че има перспектива и че онова, което е създала за 40 години през своя творчески път, има смисъл, защото има кой да го поеме и предаде на следващите поколения.

Настояща работа


РЕКЛАМА:

***

В момента тя работи по монография, посветена на оригинала в културните ценности. Това е книга за основите на съвременната доктрина в опазването на културното наследство, за принципите на дейността, скрепени с поредица международни документи, за отношението към истината, която трябва да опазим и предадем нататък.

Интересен факт

Много хора възприемат наследството като нещо, което получаваме наготово от миналото и сме длъжни да предадем недокоснато на бъдещето. Други виждат в наследството шанс да възкресят миналото, при това дори по-красиво и по-величаво отколкото е било. Арх. Кандулкова не споделя и двете тези и ни предлага друг, различен и интересен поглед към историческите ценности – те са генератор за нови творчески постижения. Самото им опазване е творческа изява на нашата представа за тяхната ценност и за подобаващото им място в съвременността. Нещо повече, те са приносителите на онази генна спирала, която помага на архитекта-проектант да създаде своите бъдещи творби така, че да са съобразени с опита на поколенията преди него и да бъдат човеколюбиви за поколенията след него.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/