Доц. д-р арх. Велина Панджарова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Доц. д-р арх. Велина Панджарова е преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ и изследовател в Център за върхови постижения „Наследство Бг“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Занимава се с история на архитектурата, което е неразривно свързано и с опазването на културното наследство.

Роля в проекта

Тя се включва в проекта почти от самото му начало като част от екипа на Архитектурния факултет, като по-късно става  координатор на подпроект за изработване на магистърска програма за опазване на културното наследство, представляваща настроечна степен в УАСГ във връзка с подготовка на специалисти в сферата на опазване на културното наследство. Целта е да се създаде различен образователен продукт, който да бъде много тясно свързан с практиката и специфичните умения, реално приложими в сферата на опазването на недвижимото архитектурно наследство.

Интересен факт


РЕКЛАМА:

***

Въпросната магистърска програма е първата в България, която се осъществява между три факултета. Това означава, че се обхващат три от основните направления/аспекти на изработването на един инвестиционен проект. Специалностите, включени в него освен архитектурата включват в неразривната връзка и инженерите  конструктори и геодезисти

Настояща работа

В момента тя работи паралелно в три аспекта. От една страна, разбира се, голяма част от вниманието и енергията ѝ е съсредоточена в реализирането на магистърската програма, която поради ограниченията наложени от Ковид-19  ще стартира в началото на следващата 2022-2023 учебна година. Друга част са преките ѝ задължения като преподавател в университета. Успоредно с това върви и архитектурното проектиране, без което не може да бъдеш приеман сериозно и адекватно от самите студенти.

Ползи за обществото

Арх. Панджарова искрено се надява това, което ще създадат с екипа на УАСГ да остави видими следи като резултат, изразен най-вече върху опазване на културното наследството. Първо – като подход на обучение, което е основният им стремеж, който неминуемо в един момент ще даде отражение върху общото мислене на хората за начините  по които следва да се опазва наследството. И второ – за създаване на чувствителност и култура към средата на обитаване,  тъй като в крайна сметка това е мисията и на архитекта и на инженера, която пък от своя страна дава отражение върху начина и стандарт на живот.

Очаквания за бъдещето

Другата нейна голяма надежда е скоро и в България да започнат да се осъществяват проекти каквито се реализират в днешните Италия, Португалия, Германия или Испания – със в симбиоза между опазване на наследството и съвременното архитектурно творчество. Без те да си пречат. И да започнат да бъдат нормално възприемани от обществото,като по този начин да се гради и една нова култура.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/