Търсене
Close this search box.

Човешката свръхпопулация и глобалната загуба на биоразнообразие – ще можем ли да запазим каквото е останало?

 

Доц. Данаил Таков – ИБЕИ, БАН

През последните сто години човешката популация нараства от 2 до 8 милиарда души (ООН, 2019 г.) с тенденция към увеличение с още 3 милиарда до 2100 г., освен ако не бъдат предприети стъпки за ограничаване на този ръст. Неглижирането на това прогнозирано увеличение означава загърбването на основен двигател/фактор на разгръщащата се криза на биологичното разнообразие; такова статукво означава една биологично бедна планета. Основана на научни доказателства, консервационната биология се налага да признае, че пренаселването сериозно заплашва бъдещето на биоразнообразието. Тя трябва да проучи внимателно въздействието на вариациите в числеността на човешките популации върху биоразнообразието, с цел предприемане на мерки в тази област на база достатъчна информираност. В политическата сфера консервационните биолози трябва да се застъпят за по-малобройни семейства, всеобща достъпност на модерна контрацепция и по-малки популации в собствените си страни, и по света. Това е начинът напред – към справедливо и устойчиво бъдеще за всички.

Човешката свръхпопулация е основен фактор за загубата на биоразнообразие и e ключова пречка пред справедливото споделяне на местообитания и основни ресурси с други видове. И все пак онези, които са загрижени за по-нататъшното опазване, включително учени по опазване, рядко се застъпват за по-малобройни човешки популации. Говоренето открито по въпросите на населението може да бъде предизвикателство, но неуспеха в това, да се обърне внимание на основните причини за загубата на биоразнообразие ще обрече усилията на консервационните биолози. Резултатното опазване на оставащото биоразнообразие на Земята изисква системни усилия за справяне с прекомерния размер на човешките популации и техните икономики, които са тясно свързани.

 

Доказателствата показват необходимостта от изследователска програма, която проучва връзката между числеността на населението и опазване на биоразнообразието по-стриктно, и систематично.

  1. Необходими са изследвания за това, колко важни са растежът на населението и пренаселеността за стимулиране на загубата на биологично разнообразие, особено в сравнение с други фактори. Увеличеният размер и гъстота на населението допринасят за загубата на биоразнообразие, но не е съвсем ясно колко важни са те в сравнение с други фактори, като потребление на глава от населението или процент от ландшафта в защитени територии. Също така не е ясно, как тези и други фактори могат да действат синергично (взаимосвързано), за да стимулират загубата на биоразнообразие. Исторически изследвания, свързани с нарастването на населението и с факторите застрашаващи видовете и биологичните общности могат да помогнат за изясняване на ролята на пренаселеността в загубата на биоразнообразие.
  2. Има нужда от изследване, документиращо как намаляващото население стимулира опазването на местообитанията и екологичното възстановяване. В литературата по консервационна биология, обаче има малко данни или категоричен анализ за значението на спадът на населението. Изчислено е, че в зависимост от политическите решения, населението на Франция може да намалее от сегашните си 67 милиона на 54 милиона до 2100 г., на Германия от 82 на 51 милиона, а на Италия от 61 до 30 милиона, прогнозират учени. Европейските икономисти представиха много документи за потенциални фискални вреди.

***********************

Цялата статия вижте безплатно в сп. „Българска Наука“ брой 177>>

https://nauka.bg/bgnauka177/

Моля, не пропускайте това (1 минута четене)

БГ Наука моли за вашата подкрепа. Ние сме организация с нестопанска цел и се борим за каузата да направим науката по-близка до хората, като създаваме статии, видеа, аудио материали и други видове полезно и лесно разбираемо съдържание, безплатно в интернет.

Нямаме реклами в сайта и може да се чете приятно и лесно. Това пространство е ваше. 

Не бъдете от тези 99%, които подминават това съобщение. Бъдете от хората, които искат промяна.

Направете услуга на себе си и подкрепете БГ Наука, като се абонирате за 9 лв. на месец за сп. „Българска наука“

Ако можете да си позволите по-голяма сума може да направите Еднократен/Вечен абонамент за БГ Наука или да направите дарение към “Сдружение Форум наука” за повече безплатно полезно научно съдържание на български език. Повече тук >>

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.