Откриваме. Опознаваме. Опазваме.

373471_312286332219563_2136534935_n.jpg

Заповядайте на лекцията на Елица Барукчиева и „Български паметници“ – “Откриваме. Опознаваме. Опазваме.“. Нова Конферентна зала, Северно крило, ет. 2 на СУ „Св. Климент Охридски“, 18.12.2012 (вторник) от 18:30 ч. 

 373471_312286332219563_2136534935_n.jpg

 

Текст на лекцията: http://science.icnhost.net/migrate/a/Откриваме.Опознаваме.Опазваме.

http://www.facebook.com/events/312286332219563/

България, като страна с богата история, е богата и на културно-исторически паметници. Дори толкова богата, че някои от тях са забравени, други – унищожени, трети – игнорирани, четвърти – изолирани от човешкото внимание. Страната ни е преживяла много възходи и падения, разнообразни владичества, политически управления и режими и все пак е
запазила своето име и своята идентичност на световната карта. Това нямаше да е така, ако ние като българи бяхме изгубили своята памет – колективна и културна, за историята на нашата държава.

Напоследък ставаме свидетели на една засилваща се тенденция към неглижиране на общата национална памет от страна на българското общество. Опитвайки се да открием по-добър живот в чужди страни, като загърбваме чувството ни на патриотизъм и национално самосъзнание заради едно, дали по-устойчиво или не, чувство за глобализъм, за обща световна идентичност. Затова все по-рядко ставаме свидетели на дебата за нашето си, за родното, за наследството ни, за общата ни памет. Наблюдаваме една липса на приемственост между поколенията – между старото, което търси на какво да се опре в настоящето, и новото, което не намира опора в миналото. Ако паметта е онази движеща сила, жива история, която реконструира миналото в настоящето, то паметникът е връзка на живите с мъртвите, представител на вече отминалото, мъртвото, онази памет, която може да се пипне. Ако се поразровим в нашата обща национална памет, ако оставим паметниците да разказват история, ще можем да докажем и да утвърдим идентичността и мястото си в света като малката държава с голяма история – не само на себе си, а и на бъдещите поколения.

Лекцията е организирана като част от проект „Културно-историческите паметници в област София-град“. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящата лекция не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

534429_460402647338170_846641772_n.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: