Търсене
Close this search box.

Бележки относно преподаването на теория на вероятностите

Бележки относно преподаването на теория на вероятностите

Бележки относно преподаването на теория на вероятностите

Бележки относно преподаването на теория на вероятностите


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Алфред Рени, превод: Александър Андронов, редакция: Светла Василева, научен редактор и бележки: Лъчезар Томов

 

ВЪВЕДЕНИЕ


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Следващите съображения относно преподаването на теория на вероятностите са от общ характер и не се ограничават нито до конкретен тип образователна институция, нито до конкретен кръг от ученици. Засегнатите  проблеми възникват независимо от формата, в която се преподава теорията на вероятностите. Възнамерявам да засегна три основни въпроса:

  1. Защо да се преподава теория на вероятностите?
  2. Какво трябва да се преподава в курса по теория на вероятностите?
  3. Как трябва да се преподава теорията на вероятностите?

По този начин ще се съсредоточим върху целите, съдържанието и методите на преподаване на теория на вероятностите. Бележките ми по темата произхождат от личен опит. Изразените мнения са формирани в хода на образователната работа в университетите и лекциите по теория на вероятностите във вечерните курсове в университета в Будапеща (където част от аудиторията са ученици, интересуващи се от математика) и по телевизията (където цикълът от лекции е предназначен за много широк и разнообразен кръг от зрители, много млади и възрастни, значително различаващи се по интереси и ниво на познания).

 

  1. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕПОДАВА ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ

 

На пръв поглед изглежда, че точен отговор на този въпрос може да се даде, само ако се знае под каква форма и на какво ниво се преподава теория на вероятностите.

Въпреки това съм дълбоко убеден, че някои общи изявления по тази тема все още могат да бъдат направени, без каквито и да било уточняващи предположения. Имам предвид основните цели на обучението по теория на вероятностите. Според мен те трябва да бъдат поставени от всеки, преподаващ който и да е клон на теорията, макар акцентът, разбира се, може да варира в зависимост от вида на образователната институция. И така, смятам, че при избора на основните цели на всеки курс по теория на вероятностите, човек трябва да се ръководи от следните мотиви.

А) Теорията на вероятностите трябва да се преподава, защото тя играе важна роля в развитието на мисленето на учениците.

Б) Теорията на вероятностите трябва да се преподава, защото нейните заключения намират приложение в ежедневието, науката, технологиите и т.н.

Б) Теорията на вероятностите трябва да се преподава, защото има важна, с нищо друго несравнима стойност за обучението по математика.

Нека накратко коментираме тези аргументи.

А) Един от професорите от юридическия факултет на Университета в Будапеща обичаше да задава на студентите си по време на устния изпит следния въпрос: „Какво ще видите, когато погледнете Будапеща от хълма Гелерт?“ Предполагаемият отговор трябваше да гласи: „Обекти и субекти на правото”.

Не знам какво би казал почитаемият професор, ако някой от студентите реши да отговори: „Случаен процес“. Най-вероятно професорът би счел такъв отговор за неправилен, въпреки че е не по-малко правилен от очаквания. Запознаването с основните понятия на теорията на вероятностите е необходимо, за да можем да познаем света около нас и да създадем една от научно обоснованите картини на този свят. Преподаването на който и да е раздел по математика има благоприятен ефект върху умственото развитие на учениците, тъй като възпитава уменията им за ясно логическо мислене, опериращо с ясно определени понятия. Всичко, което беше казано за преподаването на който и да е клон на математиката, се отнася с пълна сила и за преподаването на теория на вероятностите, но преподаването на „законите на случайността“ играе донякъде голяма роля и надхвърля обичайното.

Участвайки в курс по теория на вероятностите, студентът се научава как да прилага техниките на логическото мислене в случаите, когато трябва да се справим с несигурността (а такива случаи на практика почти винаги се срещат).

Изучаването на теорията на вероятностите също има положителен ефект върху характера на учениците, развивайки например смелост, тъй като им позволява да разберат, че при определени обстоятелства неуспехите могат просто да бъдат приписани на случайности и следователно, след като се провалите, не трябва да се откажете от борбата за постигане на набелязаната цел. Хората, които са на ниско ниво на развитие, са склонни към прекомерна подозрителност: каквото и нещастие да им се случи, те са склонни да го приписват на злонамерените намерения на някой друг, дори ако подобни изявления са лишени и от най-малко основание. Това се обяснява с факта, че примитивните хора не са запознати с такова понятие като случайност. Преподаването на теория на вероятностите може да бъде от несъмнена полза, тъй като ви позволява най-накрая да скъсате с останките от магическото мислене на каменната ера. Изучавайки теория на вероятностите, хората стават по-прощаващи и толерантни към другите и следователно по-лесно се вписват в живота на обществото.

Цялата статия, както и още много други, можете да прочетете в новият Брой 150 на списание Българска Наука.

Подаряваме ти първите 61 стр. от брой 150 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.