[АУДИО] Смъртоносни нива на замърсяване на въздуха в Европа

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Текста чете: Диана Хитева
Въпреки че замърсяването на въздуха в Европа бавно се понижава, в края на октомври Европейската агенция за околна среда излезе с нов доклад за животозастрашаващи степени на замърсеност. В доклада са посочени надвишени стойности на прахови частици, азотен диоксид и озонови емисии.