Въглеродните емисии може да стигнат рекордни нива през 2010

Глобалните въглеродни (CO2) емисии (главния виновник за глобалното затопляне) не показват знаци за намаляване и може да достигнат рекордни стойности през 2010, според проучване проведено в университета Екзетър, Великобритания.

В публикация в Nature Geoscience на 21 Ноември, авторите открили, че въпреки финансовата криза настъпила през миналата година, CO2 емисиите от използването на полезни изкопаеми през 2009 са били само 1,3% по-ниски от тези за 2008.Това е по-малко от половината очакван спад.

Глобалната икономическа криза тежко засегна западните икономики, това довело до големи намаления в емисиите на въглероден двуокис. Например във Великобритания емисиите са били 8.6% по-ниски през 2009 в сравнение през 2008. Подобни цифри се отнасят и за САЩ, Япония, Франция, Германия и повечето индустриални държави.
Развиващите се държави, от друга страна, въпреки кризата икономиките им са отчели ръст, както и увеличаване на въглеродните емисии, Китай 8%, Индия 6,2%.

Превел: Боян Василев
http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***