[АУДИО] Дедуктивно срещу индуктивно заключение. Дедуктивно, индуктивно и абдуктивно заключение

 

В научния процес дедукцията се използва за достигане до логически правилно заключение. В науката обаче се използва и друг тип заключение – индуктивният. Често хората бъркат двата типа. Важно е те да се знаят, за да може логиката да се използва правилно.

Дедуктивно срещу индуктивно заключение. Дедуктивно, индуктивно и абдуктивно заключение

 


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: