Дедуктивно срещу индуктивно заключение. Дедуктивно, индуктивно и абдуктивно заключение

В научния процес дедукцията се използва за достигане до логически правилно заключение. В науката обаче се използва и друг тип заключение – индуктивният. Често хората бъркат двата типа. Важно е те да се знаят, за да може логиката да се използва правилно. Дедуктивно заключение Дедуктивното заключение е главният начин за постигане на валидно заключение. Дедуктивното … Продължете с четенето на Дедуктивно срещу индуктивно заключение. Дедуктивно, индуктивно и абдуктивно заключение