Арх. Мирелла Кафкова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Арх. Мирелла Кафкова е докторант в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и е изследовател в Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Нейното професионално търсене като архитект я насочва към проучване и документиране на материалното и нематериално наследство в областта на традиционната архитектура. Работата ѝ е насочени към изследване на трансмисията на традиционни строителни техники и похвати и тяхното популяризиране.

Хобитата ѝ също са свързани с архитектурата, опазването на културното наследство и фотографията.

Работа по проекта

В центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ тя и колегите ѝ се стремят да популяризират предимствата на традиционните строителни техники, да валоризират уменията на майсторите-строители като достигнат до максимално голям брой публики. Акцентира се на ценността на тези умения предадени от поколенията и достигнали до наши и възможностите за тяхното съвременно приложение. 


РЕКЛАМА:

***

Стартиралият в момента пилотен проект на програмата дава възможност за изготвянето на атрактивен образователен модул за децата в училищна възраст. Той е подкрепящ обучението и запознава младата публиката с теми свързани с нематериалното културно наследство в сферата на традиционната архитектурата.

Интересен факт

За първи път се разработват политики с фокус върху традиционни строителни практики. Изследванията и разработките, които се извършват в областта са новост и допринасят за разпознаване на ценността като част от културното наследство.

Ползи за обществото

Представяне на работата на учените свързана с нематериалното културно наследство на младата публиката по атрактивен начин и на разбираем език 

Популяризиране на доказани във времето устойчиви модели на традиционното строителство, които напълно отговарят на съвременното разбиране за екологичен начин на живот, хармония с природата, енергийно-ефективно строителство и здравословна среда за обитаване. Поставя се фокус на знанията и уменията на традиционният майстор-строител и на духовната страна на дюлгерския занаят, като част от културна идентичност и културното разнообразие.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/