5 “тайни” за сборника “Българска наука в действие”

Идеята на проекта е да се проучат и популяризират институции в България, занимаващи се с наука, техните дейности и проекти, както и отделни български учени, работещи върху важни научни проблеми и постигнали важни резултати.

През 2013-2014 година спечелихме проекта “Българска наука в действие”, като целта беше да направим гореописаното.

Всичко за проекта може да прочетете тук: https://nauka.bg/проект-българската-наука-в-действие/

Правя този пост, за да напомня някои важни неща покрай работата ни по проекта.


РЕКЛАМА:

***

  1. Изпратихме над 300 имейла

Тогава списанието беше издало над 60 броя, но явно все още не се гледаше толкова сериозно от научните институции. Издирихме имейлите на всеки ръководител катедра, научен секретар, директор на институт, декан и т.н. в България. Изготвихме няколко конкретни критерии, които да включим за всяка научна институция в сборника и ги помолихме да ни помогнат с информация.

НИКОЙ НЕ НИ ВЪРНА ОТГОВОР!

  1. Сами свършихме всичко

Не знам дали можете да си представите колко работа има по създаване на подобно нещо. Не е само да се ровиш из интернет, а наистина да се изготви добро съдържание, което да бъде полезно за студенти, учени, бизнеса и всеки, който се интересува от материята.

Имахме доброволци и стажанти, които ни помогнаха, но 90% от работата свършихме двама-трима души. Отделно продължавахме да работим по самото списание и всички други неща, които се налага всеки ден да вършим за поддържането на БГ Наука.

  1. Спечелихме само удовлетворението, че БГ Наука направи този сборник

По програмата (тогава) “Младежта в действие” даваха средства само за дейности, като в нашия случай огромната част от тях отиде за печат на сборниците (2000 бр.), а другите пари бяха за малкото консумативи, които можахме да вземем, за да си помогнем с работата по проекта.

Печатните сборници разпространихме из библиотеки, читалища, организации и други публични места, където да бъдат достъпни и да се ползват по предназначение, но най-голям ефект има онлайн версията, която се тегли стотици пъти всеки месец.

  1. Потърсиха ни за промяна чак след като беше публикуван и отпечатан

След като не получихме съдействие от научните институции, сами намирахме информация за тях. Какви научни проекти са изпълнили и/или изпълняват в момента, и всякаква друга информация, полезна за читателя.

Когато излезе онлайн и много медии отразиха новината, че има такъв сборник и е достъпен безплатно в интернет, с нас се свързаха хора от няколко университета, които искаха да коригираме и променим конкретна информация, защото била стара. Ние я взехме едно към едно от техните сайтове. След като лично аз (Петър Теодосиев) говорих с тях и им обясних, че сме им изпратили имейл за съдействие, точно за да не се случи подобно нещо, те се оправдаха, че или пощите им били пълни, или пък, че имали много работа.

Нито имахме ресурс, нито време да звъним на 100, 200 или 300 човека. Живеем в 21 век, а хората на науката би трябвало да ползват и разбират от най-съвременните методи за комуникация.

  1. Сборникът има 117 098 тегления от публикуването му онлайн.

Този брой е невероятно голям за сборник с научни институции.

За мен лично това е много странно и единственото ми обяснение е, че има огромна нужда от подобно нещо – да се съберат на едно място всички научни институции.

Ето ги цифрите по години:

73 307 тегления за 2014 г.

29 852 тегления за 2015 г.

12 185 тегления за 2016 г.

1754 тегления за 2017 г.

В него има само информация за самите институции, най-важното, което ние преценихме, че ще бъде полезно на читателите ни. Явно хората все още го теглят. Буквално всеки ден има сваляния.

 

Тук можете да го разгледате и вие.

 

http://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-Action.pdf

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4

УНИВЕРСИТЕТИ……………………………………………………………………13

Аграрен университет, Пловдив…………………………………………………………………..13

Биологична ферма към Агроекологичен център Аграрен университет

Пловдив…………………………………………………………………………………………………….17

Бургаският свободен университет, Бургас………………………………………………….20

Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методи“………………………….23

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варна……………………………27

Военна академия „Г. С. Раковски”, София………………………………………………….29

Лесотехнически университет, София…………………………………………………………31

Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център, Плевен………..34

Медицински университет, Пловдив…………………………………………………………..36

Медицински университет, София………………………………………………………………38

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София………………………….42

Националния военен университет „Васил Левски“, Велико Търново…………44

Нов български университет, София…………………………………………………………..48

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив………………………50

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе………………………………………………53

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София……………………………56

Технически университет, Варна…………………………………………………………………60

Технически университет, Габрово……………………………………………………………..62

Технически университет, София………………………………………………………………..64

Тракийски университет, Стара Загора……………………………………………………….67

Университет за национално и световно стопанство, София……………………….69

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София…………………..71

Университет по библиотекознание и информационни технологии……………72

Университет по хранителни технологии, Пловдив…………………………………….74

Университет „Професор д-р Асен Златаров“, Бургас…………………………………..76

Химикотехнологичен и металургичен университет, София……………………….79

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“………………………81

Югозападен университет „Неофит Рилски, Благоевград……………………………83

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ…………………………………..86

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“………………………………………86

Национален археологически институт с музей при БАН……………………………87

Геологически институт „Страшимир Димитров”……………………………………….94

Единен център за иновации………………………………………………………………………97

Етнографски институт с музей…………………………………………………………………..98

Институт за балканистика с център по тракология……………………………………104

Институт за български език……………………………………………………………………..107

Институт за гората……………………………………………………………………………………110

Институт за държавата и правото……………………………………………………………..112

Институт за изследване на изкуствата………………………………………………………114

Институтът за изследване на населението и човека…………………………………..117

БЪЛГАРСКА НАУКА В ДЕЙСТВИЕ

https://nauka.bg 10 Българската Наука в действие

Институт за изследване на обществата и знанието…………………………………….121

Институт за икономически изследвания…………………………………………………….123

Институт за исторически изследвания………………………………………………………125

Институт за космически изследвания и технологии……………………………………129

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика………………………………131

Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория……….135

Национална астрономическа обсерватория Рожен……………………………………136

Институт по биология и имунология на размножаването

„Акад.Кирил Братанов“…………………………………………………………………………….138

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания……………………….143

Ботаническата градина……………………………………………………………………………..145

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство……………………………146

Националният институт по геофизика, геодезия и география……………………148

Институт по експериментална морфология, патология и антропология

с музей……………………………………………………………………………………………………..150

Институт по електроника „Академик Емил Джаков“…………………………………152

Институт по катализ………………………………………………………………………………….154

Институтът за литература към БАН…………………………………………………………..156

Институт по металознание, съоръжения и технологии……………………………….159

Национален институт по метеорология и хидрология……………………………….162

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”…………………………………………166

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“…………….171

Институтът по молекулярна биология………………………………………………………175

Институт по невробиология………………………………………………………………………176

Институт по обща и неорганична химия……………………………………………………..177

Институт по оптически материали и технологии………………………………………179

Институт по органична химия с Център по фитохимия…………………………….183

Институт по полимери към БАН……………………………………………………………….186

Институт по системно инженерство и роботика………………………………………….190

Институт по физика на твърдото тяло……………………………………………………….192

Институт по физиология на растенията и генетика…………………………………..194

Кирило-методиевски научен център – АСЗ……………………………………………….198

Научен архив на БАН……………………………………………………………………………….200

Научно-информационният център „Българска енциклопедия“………………….202

Национален природонаучен музей…………………………………………………………..203

Лунни проби в Националния природонаучен музей………………………………….206

Централната библиотека на БАН……………………………………………………………..209

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни

източници………………………………………………………………………………………………..212

Център за обучение – БАН………………………………………………………………………..216

Център за приложни разработки – Българска Академия на Науките………….218

ЦЛ по приложна физика – Пловдив (АСЗ)………………………………………………..219

Институт по електрохимия и енергийни системи……………………………………….221

Институт по инженерна химия………………………………………………………………….221

Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”………………………..221

Национален център по нанотехнологии……………………………………………………221

БЪЛГАРСКА НАУКА В ДЕЙСТВИЕ

https://nauka.bg 11Българската Наука в действие

НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………..222

Националният военноисторически музей…………………………………………………222

Национален политехнически музей………………………………………………………….224

Национален музей „Земята и хората“……………………………………………………….228

Регионален исторически музей – Габрово………………………………………………..223

Регионален исторически музей – Шумен………………………………………………….235

Български антарктически институт…………………………………………………………..237

Държавна агенция „Архиви“…………………………………………………………………….240

Историята на една научна конференция Info Tech…………………………………….243

Българска асоциация по моделиране и симулации – булсим……………………..248

Корпоративeн университет Карол…………………………………………………………….250

Клуб „Военна История“…………………………………………………………………………….252

Оптично Общество на Америка…………………………………………………………………254

Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране

на технологични образователни иновации и уеб 2.0 приложения……………..255

Софийски Фестивал на Науката………………………………………………………………..260

Лаборатория за слава — FameLab Bulgaria………………………………………………..261

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура

„36маймуни”…………………………………………………………………………………………….263

Полезни практики в неформалното образование – БГ НАУКА………………….271

ИНТЕРВЮТА…………………………………………………………………………277

Петър и Росен: Обществото и учените са много отдалечени едни от други…..277

Интервю с проф. Николай Витанов……………………………………………………………279

Интервю с Владимир Божилов…………………………………………………………………..281

Интервю с доц. Илия Пенев………………………………………………………………………281

Интервю с доц. д-р Мартин Иванов…………………………………………………………..285

Интервю с гл. ас. д-р Васил Станиславов Василев……………………………………..288

Интервю с проф. д.т.н. Гаро Мардиросян………………………………………………….290

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: