Day: 10 септември 2019

Проект: Механистичен подход за разкриване на молекулните механизми на действие на окислените липиди върху 2D и 3D липидната организация в моделни мембрани

  Всички видеа от „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ 2019 г. ще бъдат качвани периодично в тази страница – https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/  

Последно: