Проф. Петър Бойваленков от Института по математика и информатика за EUCYS

Проф. Петър Бойваленков от Института по математика и информатика за EUCYS

Проф. Петър Бойваленков от Института по математика и информатика за EUCYS

Проф. Петър Бойваленков от Института по математика и информатика за EUCYS

Проф. Бойваленков е ръководител на работната група, ангажирана с организацията на състезанието EUCYS, чийто домакин страната ни ще бъде този месец. Той споделя, че българските математици работят в тази област вече над 50 години. През 2000 г. с участието на Съюза на математиците в България и на Института по математика и информатика е създаден Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ), с което се дава пример и на други научни области в страната.

УчИМИ подготвя кадри за състезания като „Млади таланти”, откъдето впоследствие се излъчват българските участници на EUCYS. Институтът е горд да участва и тази година в състезанието особено вече в качеството си на домакин, и се надява да представи достойно България на този важен научен форум.

 

Институтът по математика и информатика присъжда две награди в това състезание като и двете са под формата на участия в значими мероприятия. Първата награда е свързана с участие в Лятната изследователска школа, провеждана обикновено през август в продължение на 3 седмици, и включва работа върху проекти, които по-нататък биват разработвани и развивани. Втората награда е участие в Националния семинар по теория на кодирането, основан от акад. Стефан Додунеков преди повече от 30 години. Този семинар се занимава с въпроси касаещи защитата на информацията в най-различни аспекти. Институтът по математика и информатика напомня, че участниците в състезанието ще имат възможност, представяйки своите проекти, да създадат контакти със специалисти от конкретната област, което ще им бъде от полза в бъдеще в научната им работа. Проф. Бойваленков се надява участниците, на които ще бъдат връчени наградите, след време да станат и част от Института по математика и информатика.

Вижте повече за EUCYS: https://eucys.eu/

 

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.