Звук Тон Шум

Всичко,което чуваме се нарича звук.Звуците могат да бъдат приятни инеприятни.Всички музикални инструменти издават приятни звуци, които сенаричат музикални тонове.Неприятните звуци се наричар шум.

музикалните тонове се различават по следното:
– височина – записва се с ноти върху петолинието;
– времетраене – записва се с нотни стойности;
– сила – записва се с динамични знаци;
– тембър – цвят на музикалния тон по коийто различаваме човешките гласове и музикалните инструменти


Европейска нощ на учените 2022 г.: