Видео Наука 

Зорница Йорданова: Иновациите не са просто една празна думичка, въпреки че много хора я използват като такава

Здравейте, казвам се Зорница Йорданова, главен ас. Съм от УНСС, катедра Индустриален бизнес. Специализирам в Иновации в бизнеса или Мениджмънт на иновациите.

Какъв е проектът, който ще представиш? Каква е научната му стойност, цел?

Проектът, който ще представя и който спечелих към фонд „Научни изследвания“, засяга иновациите в образованието и тяхното значение за конкурентоспособността на университетите. Това  е проект, който стартира тази година и има за цел в края на 2-годишния проект да резултира в своеобразен индекс на университетите, на базата на иновациите, които те използват, развиват, възпитават. В текущата ситуация студентите избират университети по критерии, които след 20-30 години няма да бъдат толкова релевантни. Смятам, че използването на иновации от университетите е нещо много по-дългосрочно и би било много по-ценно за самите студенти. Така че проектът е реално образователен.

Тоест, ти ще определиш кой университет е най-иновативен и например ако някой иска да кандидатства, да знае как са учебните заведения разпределени по този критерий.

Да, по различни критерии. Иновациите не са просто една празна думичка, въпреки че много хора я използват като такава. Иновациите са най-различни. Могат да бъдат например използване на най-различни технологии за забързване на процесите, за административно обслужване, за по-лесното възприятие от страна на студентите. Всички тези иновации ще бъдат систематизирани – как те се проявяват в образованието и конкретно във висшите учебни заведения. Искам да вметна, че проектът ще обхване и европейски университети, не само български. Ще бъде направен анализ с текущите рейтингови индекси, които така или иначе индексират университети. Дай Боже да имаме някаква добра представителност на българските университети в този индекс.

Накъде вървят нещата? Кой ще бъде с най-висок индекс?

Нямаме отговор, все още не сме стигнали до такива резултати, защото проектът започна тази година. В момента все още обследваме какви иновации се правят в университетите.

А правят ли се иновации?

Да, правят се.

Какво искаш да видиш тук? Би ли работила тук, ако кандидатстваш, ако те поканят?

Да, в дългосрочен план. В момента – в никакъв случай, тъй като България е мястото, в което искам да се развивам. Това, което очаквам е да се срещна с представителите на сектора по иновации, който тук е много добре развит. Така че чакам с нетърпение утрешния ден, в който  ще бъда в бизнес секцията.

Текста изкара: Цвета Панчева

Елате на събитието: (24.07.2018)

Науката решава проблеми, vol.08: Предприемачество в науката

 

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts