Заявки за участие в годишна студентска научна сесия

unss_td6n.jpg

 unss-bg.png

 

Студентски съвет при УНСС организира Годишна студентска научна сесия на тема „Развитие на бизнеса в България“. Конференцията ще се проведе на 27 ноември 2014г. в Голяма конферентна зала на УНСС от 9.00 часа и е част от Младежки икономически форум 2014г.

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на студенти и докторанти, които имат интерес в областта на науката. Участниците в конференцията ще имат възможност да обсъждат актуални проблеми и да генерират идеи за решенията им.

Конференцията ще бъде тематично разделена на пет панела:


РЕКЛАМА:

***

  • Икономика
  • Политически науки
  • Право
  • Журналистика

Заявки за участие:

Право на участие в конференцията имат студенти и докторанти от всички университети в страната. Всеки желаещ да участва следва да изпрати заявка за участие заедно с цялостно разработени материали по имейл на адрес students.unwesc@gmail.com до 16 ноември 2014г. (заявка за участие може да се изтегли от фейсбук страницата на Студентски съвет при УНСС).

 Изисквания към докладите:

Докладите трябва да съответстват на предварително зададената тема. В заявката за участие задължително се посочва панел, в който участникът иска да представи своя доклад. Използваните източници следва да бъдат коректно посочени. Обем до 10 стр. Материалите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 16 ноември 2014г. По-късно изпратени материали няма да бъдат разглеждани.

На база на изпратените материали организационният екип на научната сесия ще избере участниците, които ще представят своите доклади по време на Годишната научна сесия. Списък с имената ще бъде оповестен на страницата на Студентски съвет, както и в сайта на Годишна студентска научна сесия 2014г.

 Провеждане на конференцията:

Всеки участник ще има възможност в рамките на 10 минути да представи своя доклад. След изложението ще има възможност за въпроси и коментари от страна на останалите участници.

 Публикуване:

Студентски съвет при УНСС ще издаде сборник с материали по темата на Годишната научна сесия. В него ще бъдат включени писмените разработки на участниците.

 Разходи за участие:

Разходите за пътни и нощувки се покриват от участниците.

Участници извън гр. София ще бъдат настанени в легловата база на УНСС.

Кафе паузи, обяд и вечеря се осигуряват от организаторите.


Европейска нощ на учените 2022 г.: