Защо според д-р Божидар Стефанов Технически Университет е по-добър от Оксфорд