Защо наводнението в Източен Кентъки не беше природно бедствие?

Защо наводнението в Източен Кентъки не беше природно бедствие?

Защо наводнението в Източен Кентъки не беше природно бедствие?

Защо наводнението в Източен Кентъки не беше природно бедствие?


Направи дарение на училище!***

 

Историческото и смъртоносно наводнение в централните Апалачи от края на юли остави 39 жертви и унищожи безброй домове и бизнеси. Естествено, разказите около това бедствие се развихриха дотам, че самите хора, които се занимаваха с него бяха наречени „предвестници на собственото си унищожение“.
Съществува и друг разказ, който се нуждае от изясняване, а именно, че наводнението от 28 юли 2022 г. не беше природно бедствие. Да намекнеш, че това наводнение, заедно с толкова много други причинени от времето катастрофи, измъчващи нашия свят, е природно бедствие означава да кажем три неща: не знаем защо се е случило, как се е случило и как да предотвратим следващото. Но знаем отговорите на тези въпроси и ги познаваме от известно време. Комбинацията от неограничен капитализъм, влошаването на околната среда чрез добивни икономики и безразличието на правителството или просто бездействието са родили земя в тези хълмове, готова за бедствия, свързани с времето, и са оставили общности с малко или никакви защити срещу тях.

Тази катастрофа е причинена от човека. Чрез мините, които се обработват от земната повърхност чрез отстраняване на откривка и премахването на върховете на планината, преустроиха земята, като оставиха общностите и градовете към дъното на долината изложени на рекордни нива на оттичане при бури.
След това въглищните компании напуснаха, а правителствените служители им позволиха да разтоварят облигациите си, свързани с изоставените минни операции и обещанието да почистят бъркотията си. Дърводобивните компании също помогнаха, изсичайки склоновете на хълмовете от дървета, способни да абсорбират големи количества влага и да задържат земята на място, оставяйки след себе си полета от кудзу (инвазивно растение), което не е подходящо за целите на планината.
Като прибавим увеличените емисии на парникови газове от глобалната индустриализация на 21-ви век и имаме всички необходими съставки за продължаващи и по-чести катастрофи.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Това бедствие не е по вина на онези, които го преживяват и именно затова е детинско, вбесяващо и смущаващо. Считам се за познат на либерали и прогресисти и се стремя да не търпя омраза в общностите, в които живея и работя.

 

Науката е ясна

Най-накрая идва и следващото бедствие. Науката е ясна по този въпрос. Колкото по-топъл става нашият свят поради натрупването на парникови газове и влошаването на околната среда, толкова повече влага ще се абсорбира от бурите и толкова по-нестабилни ще бъдат те, носейки продължителни дъждове и по-силни ветрове. Но когато правителството позволи на капиталистите да унищожат тези земи за печалба, а след това им даде свобода да ги поправят, преди да си тръгнат, като същевременно отхвърли каквото и да било значително законодателство за справяне с изменението на климата, те оставиха тези общности уязвими. Без сериозни инвестиции в ремонт на земята, възстановяване и укрепване на инфраструктурата и предоставяне на безплатни здрави домове на засегнатите, с които да заменят тези, които са загубили, тези предизвикани от човека бедствия ще се усложняват едно след друго и най-уязвимите сред нас ще понесат последствията.

 

Превод: Айтен Кязимова

Източник: https://www.yahoo.com/news/why-eastern-kentucky-flood-no-092935995.html


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.