Започва записването за програма „Космически предизвикателства 2012”

zx980_1746188.jpg

 

http://spaceedu.net

 За трета поредна година успешно продължава програма за космическо и високотехнологично образование в България. Основни партньори на инициативата са Сдружение „Циолковски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и сп. „Българска Наука”.

 В инициативата участват водещи специалисти от програмите на НАСА, Европейска космическа агенция, Калифорнийски технологичен институт, Масачузетски технологичен институт, Щутгартски университет, Френска национална космическа програма, ООН, Университет Станфорд, Университет Оксфорд и други лидерски организации в областта на високите технологии.

 Целта е разработване на креативни решения, подпомагащи приложимостта на образованието в реалните условия на икономиката. Основните усилия са насочени към подготовката на млади хора, които да придобият нужните научни, технически и предприемачески знания и умения и да ги приложат на практика в създаването на нов тип организации и компании.


РЕКЛАМА:

***

 Целевата група на програмата са младежи на възраст 17 – 26 години.

 Дейностите

 „Космически Предизвикателства 2012“ е мултидисциплинарна програма, отворена за студенти и младежи с различен опит и образование. Инициативата включва учебната програма с основни лекции, разделени в тематични модули: биотехнологии, изкуствен интелект и роботика, космическа медицина и неврологията, космическо инженерство, космически системи и техните приложения, нанотехнологии, планетарни науки, астрофизика, космическо право, развитие на бизнес и предприемачество. Всеки модул ще включва работни задания. Ще бъдат организирани и екипни проекти, основаващи се на материала от цялата програма и изискващи от студентите да докажат своето разбиране на космическия сектор и неговите приложения. Всеки екип ще включва студенти с различно образование.

 Създадена е и онлайн образователна библиотека, осигуряваща стрийм на съдържание и лекционни курсове от водещи университети. По този начин всеки студент ще има достъп до максимум полезна информация по отношение на всеки един от модулите. Студентите ще бъдат организирани в съответни групи за онлайн курсове с идеята да се постигнат максимални резултати в екипните разработки в края на програмата. Идеята е студентите да имат избор и да се специализират в предварително избран от тях модул, като им бъдат предоставени обширни онлайн лекции и тестове в съответната област. Цялото съдържание на тези курсове е предварително селектирано като част от електронната библиотека на програмата „Космически предизвикателства“. Студентите ще специализират по следния начин – равен брой участници ще специализират във всеки от модулите. На по-късен етап, по време на общото задание, участниците ще бъдат зачислени към съответните екипи. Всеки един от тези тимове ще има младежи, специализирали във всички различни модули.

 В програмата са предвидени и неформални дейности за участниците. Основната цел е да се създаде постоянна и развиваща се мрежа от способни млади хора с интерес към науката и технологиите.

 Срещи за ориентация с участниците също са предвидени като част от концепцията. Ще бъдат проведени и индивидуални интервюта, с цел насочването на младежите към по-нататъшно преследване на кариера, свързана с науки и технологии.

 Регистрирайте се за участие на този линк: http://tsiolkovsky.net/register_sc/


http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/zx980_1746188.jpg

 

Book.jpg
SU Landing.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: